@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa stony]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books][Multimedia]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia

Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego


 

Powołanie PTK

Z inicjatywy ówczesnego Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy Mieczysława Kołtuniewskiego dnia 2 lutego 1980 roku odbyło się zebranie założycielskie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, w którym uczestniczyli oprócz pomysłodawcy Stanisław Bródka, Teofil Fengier, Jerzy Mazurek, Zenon Mianowski, Zdzisław Paluszczak, Ewa Szpunt, Waldemar Szuszczyński, Andrzej Szymański i Marian Wolniak. Tydzień później 9 lutego 1980 roku na zebraniu inauguracyjnym wybrano pierwszy Zarząd PTK ze Zdzisławem Paluszczakiem na czele oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
W dniu 29 lutego 1980 roku ukonstytuowało się prezydium i komisje: imprezowa, turystyczno-krajoznawczą, historyczna, kronikarska, muzyczna i twórczości regionalnej.

 

[Zobacz]

Nasze działania

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne włączyło się natychmiast do przygotowań obchodów jubileuszowych 700-lecia Pleszewa. Opracowało materiały do monografii Dzieje Pleszewa pod kierunkiem prof. Jerzego Topolskiego i dr Mariana Drozdowskiego z UAM w Poznaniu. Zorganizowało Studium Regionalne mające na celu szeroką
konsultację poszczególnych tematów monografii ze społeczeństwem pleszewskim. Przeprowadziło cykl prelekcji i wystaw ph. Wybitni Pleszewianie. Zbierało muzealia do Muzeum Regionalnego (otwarcie 1983 r.) Powołało Społeczną Radę Muzeum, której zadaniem było odzyskanie eksponatów archeologicznych z Muzeum Okręgowego w Kaliszu i pomoc pracownikom w adaptacji budynku na cele muzealne.
W 1986 r. wyłoniło z Rady Zespół Redakcyjny i przy współpracy z Muzeum rozpoczęto działalność wydawniczą. PTK zaopatruje bezpłatnie w swoje wydawnictwa wszystkie szkoły i biblioteki publiczne na terenie powiatu.
Opracowało 68 biogramów wybitnych pleszewian do Wielkopolskiego Słownika Biograficznego. W ostatnim dziesięcioleciu często organizuje prelekcje historyczne.
 

Towarzystwo jest inicjatorem Programu współpracy szkół z instytucjami kultury w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem w procesie wychowania wartości idei regionalizmu.
W celu integracji gmin powiatu pleszewskiego PTK organizuje: przeglądy chórów i zespołów wokalnych, konkursy recytatorskie dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
Z Zarządem Miasta i Gminy organizuje: Dzień Pracownika i Społecznika Kultury, uroczystości jubileuszowe instytucji kultury, amatorskich zespołów artystycznych, ludzi zasłużonych dla pleszewskiej kultury. 14 grudniu 2000 r. nastąpiło otwarcie Biblioteki Publicznej w nowym budynku (wieloletnie starania PTK o poprawienie bazy lokalowej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego). PTK organizuje dla członków i sympatyków wyjazdy do Gniezna, Wrocławia, Gostynia, Jarocina, Krotoszyna i corocznie do opery lub teatru w Poznaniu.
 

Co dwa lata organizowane są przeglądy chórów i zespołów wokalnych podczas odbywających się Dni Pleszewa.

Przeglądy chórów i zespołów wokalnych w mieście i gminie Pleszew.
Przez 20 lat PTK organizowało co 2 lata przeglądy, w których brało udział od 6 - 8 chórów dla dorosłych i zespołów szkolnych. Ostatni przegląd odbył się w 2007 r. Dyrygenci chórów i zespołów otrzymywali dyplomy i nagrody za uczestnictwo, ufundowane przez władze miasta.

Dzień Pracownika i Społecznika Kultury
PTK z Zarządem Miasta oraz z Burmistrzem organizowało w latach 1991 - 2002 coroczne uroczystości z okazji jubileuszy instytucji kultury, amatorskich zespołów artystycznych, nagradzając ludzi zasłużonych dla pleszewskiej kultury.

 

Konkursy dla dzieci i młodzieży

Corocznie odbywają się konkursy recytatorskie dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Owe 18 edycji konkursu recytatorskiego, obejmujące dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych ułatwiało integrację gmin powiatu pleszewskiego. Przez 13 lat był to konkurs o charakterze rejonowym, a potem powiatowym.

Powiatowy Konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych
W celu zintegrowania gmin przyszłego pow. pleszewskiego od 1988 r. PTK przy współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy i Domem Kultury organizuje konkurs recytatorski, który ma na celu popularyzację twórczości poetów i pisarzy polskich.
Tematy ostatnich konkursów:
2008 r. "Ziemia pleszewska w poezji i legendzie"
2009 r. "Dowolna twórczość pisarzy polskich"
2010 r. "W 100. rocznicę śmierci M. Konopnickiej"
2011 r. "W 95. rocznicę śmierci H. Sienkiewicza"
Powiatowy Konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjów
Z chwilą utworzenia gimnazjów (w 1999 r.) wprowadzono konkurs dla uczniów tych szkół.
Tematy ostatnich konkursów:
2008 r. "Rok Zbigniewa Herberta"
2009 r. "Rok Juliusza Słowackiego"
2010 r. "85. rocznica śmierci Władysława Reymonta"
2011 r. "Rok Czesława Miłosza"
Konkurs regionalny "Moja mała Ojczyzna" mający na celu popularyzację wydawnictw regionalnych PTK, organizowany jest przy współpracy z Muzeum Regionalnym i Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy.
Tematy ostatnich konkursów:
2007 r. Znajomość książki A. Szymańskiego "Hitlerowskie wysiedlenia Polaków z ziemi pleszewskiej i
jarocińskiej w latach 1939 - 1945. Maria Korzeniewska " Taka.... Taka jest prawda". (dla uczniów gimnazjów)
2008 r. "W 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego" (dla gimnazjów)
2009 r. " W 60. rocznicę śmierci ks. Kazimierza Niesiołowskiego". (dla gimnazjów)
2011 r. "Czy znasz swoje miasto?" (dla uczniów szkół podstawowych).

 

Bale u Prezesa
1981 r. Bal u Prezesa ("Pod Złotym Mieczem ")
1983 r. Historyczny bal u Prezesa" ( Dworek w Korzkwach)
1986 - 1988 Bal u Prezesa (Kasyno)
1995 - 2006 Bal u Prezesa (Kasyno)
2007 - 2008 Bal u Prezesa (Acwador)

 

Foto: Archiwum

 

   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012-15 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski