Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, 63-300  Pleszew, ul. Poznańska 34 tel. 062/ 742 83 59 (w Muzeum Regionalnym w Pleszewie)


mp2 mp3 mp4 mp5 mp6 mp7 mp8 mp10 mp11 mp12 mp13 mp14 mp15 mp16 mp17 mp18 mp19 mp20 mp23 mp24 mp26 mp27 mp28 mp31 mp32 mp33 mp34 mp35 mp36 Obraz 018 mp40

 

Copyright © 2012-2014 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski