@

 

M

P

[Napisz]

[[Mapa strony]]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books][Multimedia]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
1980-1981

 

Kalendarium Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego
 

9 lutego 1980

zebranie założycielskie PTK

20 kwietnia 1980

uroczystości z okazji 110 rocznicy urodzin W.I.Lenina

26 kwietnia 1980

rejestracja stowarzyszenia pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

28 kwietnia 1980

prelekcja Stanisława Bródki na temat przeżyć w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej

1 maja 1980

konkurs plastyczny dla dzieci „Paleta dla dzieci”

12 maja 1980

prelekcja Andrzeja Kuliga na temat: „Klęska III Rzeszy. Koniec wojny w Europie i na świecie”

24 maja 1980

koncert fortepianowy japońskiej artystki Kyoko Kayama

30-31 maja 1980

Dni Młodości w Pleszewie

maj 1980

wystawa prezentująca wyniki wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie naszego miasta

9 października 1980

prelekcja Andrzeja Szymańskiego „Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej”

12 października 1980

wycieczka do Muzeum Ziemi Krotoszyńskiej

19 października 1980

otwarcie wystawy „Historia Pleszewa w starej fotografii”

30 listopada 1980

wieczór poezji Czesława Miłosza

5 grudnia 1980

wieczór wspomnień i refleksji Tadeusza Pawlińskiego z podróży do Afryki Południowej

8 stycznia 1981

prelekcja Stanisława Bródki na temat: „Udział pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim”

21 stycznia 1981

udział członków PTK w III Wojewódzkiej Konferencji Kulturalnej w Kaliszu

6 lutego 1981

referat Mariana Wolniaka na temat: „Z zamierzchłej przeszłości Pleszewa”

   

Pierwsze lata działalności PTK

 

30 stycznia 1981

powołanie Klubu Zbieraczy i Kolekcjonerów przy PTK

27 lutego 1981

prelekcja Andrzeja Szymańskiego na temat: „Dzieje Pleszewa od XVI do XVIII wieku”

28 lutego 1981

Bal u Prezesa w restauracji „Pod złotym mieczem”

1-15 marca 1981

Wystawa prac Andrzeja Wieruszewskiego i Zbigniewa Pikulskiego

27 marca 1981

prelekcja Stanisława Bródki na temat: „Dzieje Pleszewa w latach 1798-1918”

27 maja 1981

podróż do Włoch i Japonii – wspomnienia Bronisława Dostatniego

24 czerwca 1981

spotkanie w auli LO w Pleszewie z okazji 100-lecia urodzin gen. Władysława Sikorskiego

22 września 1981

prelekcja Artura Junga „Wielkość i tragizm września 1939 r.”

29 listopada 1981

„Francja w przeźroczach” – prelekcja Wiktora Bilińskiego

11 listopada 1981

wieczornica w okazji 63 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”

27 listopada 1981

Prelekcja S. Lemann na temat: „Powieści Teodora Jeske-Choińskiego”

11 grudnia 1981

Prelekcja Tadeusza Pawlińskiego na temat życia i działalności Tomasza Drobnika

13 grudnia 1981

Wprowadzenie stanu wojennego; zawieszenie działalności PTK

[Dalej]

 

Oprac. Janusz M.Lewandowski

na podstawie kronik PTK

   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012-15 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski