@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa strony]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books][Multimedia]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy
Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

Urząd Miasta i Gminy Pleszew

www.pleszew.pl

 

Muzeum Regionalne w Pleszewie

www.muzeum.pleszew.pl

Muzeum gromadzi dobra kultury z zakresu archeologii, historii, sztuki, etnografii, numizmatyki. Ponadto gromadzi i zabezpiecza dokumentację przemian życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego oraz dzieła twórców dawnych i współczesnych.

 

Biblioteka Publiczna w Pleszewie

www.bppl.pl

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, który liczy 111.651 wol., z czego 48.934 wol. na wsiach. W 2006 roku zakupiono 2551 książek oraz zaprenumerowano 55 tytułów czasopism. Rocznie Biblioteka rejestruje ponad 7800 czytelników i wypożycza ok 147.000 książek. W swoich zbiorach Biblioteka gromadzi również wszystkie dostępne opracowania dotyczące Pleszewa, gmin powiatu pleszewskiego oraz ważniejsze publikacje dotyczące Wielkopolski.

 

Dom Kultury w Pleszewie

www.dkpleszew.pl/

Dom Kultury – obejmuje swoim działaniem różnorodne sekcje, zespoły i kluby zainteresowań, którym są udostępniane bezpłatnie pomieszczenia. Do ważniejszych należą między innymi: zespoły rozrywkowe, zespoły rockowe, zespoły taneczne, chóry, sekcje zainteresowań tematycznych – aerobik, plastyczna, teatralna, szachowa, brydżowa, kluby zainteresowań – edukacyjny, seniora, szachowy, ekologiczny, nauki gry na instrumentach, solistów.

 

   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012-15 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski