@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa strony]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books][Multimedia]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne - Publikacje członków PTK w "Roczniku Pleszewskim" 2000 - 2011


 

Rocznik Pleszewski 2011
 • Andrzej Szymański - Stanisław Bródka - to był Człowiek……… Człowiek, mimo numerów 136102, 80559,15535

 • Maciej Grzesiński - Kresowy obrońca granic - Jan Rubas

 • ks. Henryk Szymiec - Błogosławiony Jan Paweł II a Pleszewianie

 • Edward Kubisz - Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Andrzej Gulczyński - Społeczeństwo w przestrzeni miejskiej [z prac nad monografią Pleszewa]

Rocznik Pleszewski 2010
 • M. Kaczmarek, A. Staszak - Pleszewianie - ofiary zbrodni katyńskiej
 • A. Ptak - Elekcja samorządowa na terenie miasta i gminy Pleszew w 2010 roku
 • A. Gulczyński - Jedność i różnorodność [z prac nad monografią Pleszewa]
Rocznik Pleszewski 2009
 • S. Szymański – Ignacy Jezierski – pleszewianin z wyboru

 • M. Grzesiński – Działalność II konspiracji niepodległościowej na ziemi pleszewskiej

 • ks. H.Szymiec – W 60.rocznicę śmierci ks. Prałata K. Niesiołowskiego

 • A. Szymański – Znacząca rola szewców w Pleszewie w dobie szlacheckiej Rzeczpospolitej w świetle kroniki z lat 1852 – 1939

 • A. Gulczyński – O potrzebie wspólnych działań  [z prac nad monografią Pleszewa]
Rocznik Pleszewski 2008
 • M. Korzeniewska – Prokopów dawny i dzisiejszy

 • A. Szymański – Znaczenie kultu Jan Pawła II dla Polaków

 • J. Lewandowski – Jedynka ma 100 lat

 • A. Ptak – Słowo wstępne do I seminarium poświęconego pracom nad monografią Pleszewa

 • A. Gulczyński – O koncepcji monografii Pleszewa
Rocznik Pleszewski 2007
 • Andrzej Szymański – Józef Szpunt - zasłużony pleszewianin, z dziada pradziada Wielkopolanin (1917-2007)

 • Witold Hajdasz – Pleszewskie kluby motorowe

 • Andrzej Gulczyński - Józef Górski - droga na szczyty prawniczej kariery
Rocznik Pleszewski 2006
 • Maciej Grzesiński - Sowina Błotna - historia szkoły i miejscowości w świetle Kroniki szkolnej do 1945 roku

 • Maria Korzeniewska - Wspomnienie o moim Ojcu, Franciszku Biernacie – mistrzu szewskim

 • Edward Karnicki – 50 lat Cechu Rzemiosł Różnych małej i średniej przedsiębiorczości w Pleszewie

 • Arkadiusz Ptak - Wybory samorządowe w roku 2006 na terenie Miasta i Gminy Pleszew

 • Andrzej Gulczyński - Udział pleszewian w Polskim Sejmie Dzielnicowym (1918)

Rocznik Pleszewski 2005
 • Bożena Giezek - Dzieje rodziny Jędrzejaków. Marek Jędrzejak (26.02.1912 – 26.02.2002)
 • Maria Korzeniewska - WRZOS - Absolwentki „Dwójki” z przedwojennego materiału
 • Andrzej Szymański - XXV-lecie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego
Rocznik Pleszewski 2004
 • Edward Kubisz - Starania o przywrócenie w Pleszewie ponadgminnych instytucji publicznych

 • ks. Henryk Szymiec - Z Ziemi Pleszewskiej na Watykański Próg

 • Ewa Szpunt - 55-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pleszewie 155 lat czytelnictwa powszechnego na Ziemi Pleszewskie

Rocznik Pleszewski 2003
 • Witold Hajdasz - Wystawy Przemysłowo-Rolnicze w Pleszewie w okresie zaborów oraz II Rzeczpospolitej

 • Mariusz Szymczak - 25-lecie Domu Kultury w Pleszewie

 • Andrzej Borkowski - Działalność Szkolnych Klubów Europejskich na terenie Miasta i Gminy Pleszew

 • Czesław Gulczyński - 80 lat działalności artystycznej i społecznej Chóru Męskiego „Harmonia” w Pleszewie

 • ks. Henryk Szymiec - Duchowy aspekt obchodów 720-lecia miasta Pleszewa

 • Edward Karnicki - 75-lecie Ligi Ochrony Przyrody w Pleszewie
 • Jerzy Szpunt - Historia Muzeum Regionalnego w Pleszewie
Rocznik Pleszewski 2002
 • Edward Karnicki – Pleszewskie Zakłady Papiernicze
 • Edward Kubisz – 185 lat Powiatu Pleszewskiego

 • Arkadiusz Ptak – Wybory do organów samorządu terytorialnego na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Rocznik Pleszewski 2000-2001
 • Edward Karnicki - 170 lat tradycji Firmy Vogt

 • Ewa Szpunt - Nowa siedziba Biblioteki Publicznej w Pleszewie

 • Arkadiusz Ptak - Proces tworzenia i główne założenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 – 2015

 • Andrzej Szymański - 130-lecie istnienia polskiej szkoły średniej – Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica

 • Andrzej Szymański - 105-lecie Koła Śpiewackiego „Lutnia” i 65 lecie pracy dyrygenckiej Józefa Szpunta


 

   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012-15 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski