Debata Historyczna "S¹siedzi. O trudnych stosunkach polsko-ukraińskich w XX w."

Foto: Zuzanna Musielak-Rybak

Copyright © 2012-16 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomys³ i wykonanie Janusz M. Lewandowski