Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne    Bd kulturalny, w Pleszewie