@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa strony]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books][Multimedia]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie autorów i tytułów wydawnictw
Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

1986-2012
 

 

Danuta Basińska: Z ziemi pleszewskiej pod Monte Cassino, Pleszew 1998

Bożena Kowalska: Bogusz - artysta i animator. Pleszew 2007

Bogdan Jędrasiak: Zasłużeni dla Pleszewa.

Pleszew 2010

Stanisław Kostka Szymański: Ignacy Jezierski - pleszewianin z wyboru. 

Pleszew 2011

 

Stanisław Bródka, Witold Hajdasz: Miejsca pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej. Pleszew 2012

Jacek Bednarski, Wojciech Dohnal, Jacek

Schmidt: Pleszewianie o swoim mieście i sobie.

Pleszew 2013

*Ewa Szpunt: Tradycje czytelnicze Pleszewa w 35-lecie miejskiej biblioteki publicznej. Pleszew 1986
*Andrzej Szymański: Z 90-letnich tradycji śpiewaczych w Pleszewie. Koło śpiewackie "Lutnia", Pleszew 1986
*Stanisław Bródka: Miejsca pamięci narodowej ziemi pleszewskiej. Pleszew 1986
*Bonifacy Wróblewski: Amatorski ruch teatralny w Pleszewie, Pleszew 1986
*Andrzej Gulczyński: Harcerstwo pleszewskie do roku 1939, Pleszew 1986
*Stanisław Bródka: Tajne nauczanie w Pleszewskiem w latach 1939-1945, Pleszew 1987
*Edward Pudełko Jerzy Aleksander Splitt: Prasłowianie i Słowianie w Pleszewskiem, Pleszew 1987
*Andrzej Szymański: Absolwenci Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie - nauce i sztuce polskiej. Pleszew 1988
*Andrzej Gulczyński: Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, Pleszew 1989
*M. Drozdowski (red.): Dzieje Pleszewa, Kalisz 1989
*Andrzej Szymański: Z dziejów 70 Pułku Piechoty, Pleszew 1990
*Andrzej Gulczyński: Sylwetki zasłużonych pleszewian z okresu pruskiej niewoli. Pleszew 1992
*Andrzej Gulczyński: Ogród jordanowski. Dom Parafialny i ogrody działkowe - dzieło ks. Kazimierza Niesiołowskiego, Pleszew 1993
*Władysław Zientarski: Zarys dziejów parafii pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie, Pleszew 1994
*Andrzej Gulczyński: Ks. prałat Kazimierz Niesiołowski 1872-1949, Pleszew 1995
*Andrzej Szymański: Pleszew w XVIII wieku w świetle spisów pruskich. Pleszew 1996
*Stanisław Bródka, Halina Hellonowa, Józef Sroczyński: Wspomnienia z więzień i obozów (1939-1945), Pleszew 1997
*Danuta Basińska: Z ziemi pleszewskiej pod Monte Cassino, Pleszew 1998
*Adam Staszak: Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego w opiniach ludzi jemu współczesnych, Pleszew 1999
*Jerzy Szpunt (oprac.): Pleszew w starej pocztówce do roku 1945, Pleszew 2001.

*Magdalena Borkiewicz-Kaczmarek: Życie codzienne w Pleszewie w dwudziestoleciu międzywojennym, Pleszew 2005

*Andrzej Szymański: Hitlerowskie wysiedlenia Polaków z Ziemi Pleszewskiej i Jarocińskiej w latach 1939-1945; Maria Korzeniewska: Taka... taka jest prawda. Pleszew 2006

*Bożena Kowalska: Bogusz - artysta i animator. Pleszew 2007

*Arkadiusz Ptak: Samorząd miejski Pleszewa w okresie międzywojennym (1919-1939). Pleszew 2007

*Elżbieta Mielcarek, Ewa Szpunt: 60 lat dla pleszewskiej kultury i edukacji. Działalność Biblioteki Publicznej w Pleszewie w latach 1949-2008. Pleszew 2009

*s. Krystyna Immaculata Kowalska: Realizacja powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny we wspólnocie zakonnej w Pleszewie. Pleszew 2010

* Bogdan Jędrasiak: Zasłużeni dla Pleszewa. Pleszew 2010

*Janusz Jezierski: VIRIBUS UNITIS, czyli dzieje kręglarstwa pleszewskiego. Pleszew 2011

*Stanisław Kostka Szymański: Ignacy Jezierski - pleszewianin z wyboru.  Pleszew 2011

*Stanisław Bródka, Witold Hajdasz: Miejsca pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej - pomniki, tablice, obeliski upamiętniające osoby i wydarzenia historyczne. Pleszew 2012

Jacek Bednarski, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt: Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Pleszew 2013

Agnieszka Słupianek, Dzieje miejscowości Brzezie w świetle źródeł. Pleszew 2014

Andrzej Szymański, Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku. Pleszew 2015

 

 

Wszystkie wymienione publikacje można nabyć w Bibliotece Publicznej MiG Pleszew oraz Muzeum Regionalnym w Pleszewie

 

[Wstecz]


 

   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012-15 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski