@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa strony]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnia

Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

poleca

 

Ewa Świątek

OBCHODY JUBILEUSZU 720-LECIA PLESZEWA

 

 

W roku 1983 postanowiono uroczyście obchodzić fakt 700-lecia jego istnienia. Powołano sztab organizacyjny obchodów składający się z wielu osób. Owo historyczne wydarzenie, do którego przygotowywano się przez kilka lat, pozostawiło po sobie trwały ślad. Przekazano do użytku nowe drogi, chodniki, place gier i zabaw, tereny zielone, a przede wszystkim obiekty: szpital, wodociąg z rurociągiem z Turska, Dom Działkowca w Ogrodach im. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego. Uruchomiono komunikację miejską, urządzono i otwarto Muzeum Regionalne. Miasto otrzymało od Pleszewskiej Fabryki Obrabiarek sztandar. Rozpoczęto również prace nad monografią Pleszewa. Dla upamiętnienia wydarzenia i pamięci kolejnych pokoleń odsłonięto w Rynku obelisk ufundowany przez pleszewskich rzemieślników, na którym widnieją trzy nazwiska - symbole: Józef Wilczek - szewc, Burmistrz Pleszewa w 1765r., Ks. Kazimierz Niesiołowski - Proboszcz Pleszewskiej parafii, Honorowy obywatel Pleszewa, budowniczy Domu Parafialnego i Ogródka Jordanowskiego oraz Banku Pożyczkowego, współorganizator Wystaw Przemysłowych w 1912, 1925 i 1938r. oraz Włodzimierz Jacorzyński - nauczyciel, wychowawca, działacz kultury, organizator i reżyser teatrów amatorskich.

Zgodnie z życzeniami organizatorów odchodów 700-lecia Pleszewa kontynuowano kolejne rocznice. W roku 1993, dla upamiętnienia 710 lat istnienia Pleszewa zorganizowano szereg imprez sportowych i kulturalnych. Wmurowano kamień węgielny pod budowę szkoły w Taczanowie i budowę oczyszczalni ścieków, poświęcono kaplicę w jednostce wojskowej.

Przekazano do użytku odremontowany Dom Parafialny i wydano książkę pt. „Pleszew 1983 - 1993. Okiem kronikarskim” autorstwa Jana Piaseckiego.

Wysoką rangę i znaczenie nadano również następnym obchodom - jubileuszu 720 lat istnienia Pleszewa, które przypadły na rok 2003. Honorowy patronat nad uroczystościami jubileuszowymi objęła jednomyślnie Rada Miejska na sesji w dniu 30 grudnia 2002r., która uczyniła odpowiedzialnymi za ich organizację: Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy. Powołano również Zespół Organizacyjny, któremu przewodniczył Arkadiusz Ptak, a w skład którego weszli: Adam Staszak - zastępca, Ewa Świątek, Ewa Szpunt, Andrzej Borkowski, Andrzej Madaliński, Jerzy Szpunt, Mariusz Szymczak, Edward Karnicki, Wiesław Walczak. Ostatecznie w obchody włączyły się całe rzesze ludzi, przedstawiciele firm, instytucji, związków, stowarzyszeń, zakładów pracy, a przede wszystkim szkół. Głównym organizatorem obchodów był Urząd Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostki organizacyjne MiG: Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna oraz Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.

Obchody jubileuszu przez cały rok sygnowano logo, specjalnie na tą okazję zaprojektowanym przez dyrektora Muzeum Regionalnego Jerzego Szpunta. Banery z hasłem - 720 lat Miasta - wisiały z kolei na Ratuszu. Patronat medialny obchodów objęły dwa lokalne tygodniki: „Życie Pleszewa” i „Gazeta Pleszewska”, które na bieżąco przekazywały mieszkańcom zapowiedzi i relacje z rocznicowych obchodów.

 

 

Źródło: Rocznik Pleszewski 2003

 

Oficjalna inauguracja obchodów jubileuszowych miała miejsce 24 stycznia 2003r. podczas spotkania noworocznego w Domu Parafialnym, gdzie rozstrzygnięto również plebiscyt na Człowieka Roku 2002 Ziemi Pleszewskiej. Inauguracji obchodów jubileuszowych towarzyszyła promocja kolejnego „Rocznika Pleszewskiego” i specjalnie wydanego „Ramowego programu imprez w roku obchodów 720-lecia Pleszewa”. Na uroczystości inauguracyjnej Mieczysław Kołtuniewski, w imieniu Rady Miejskiej, wręczył również pamiątkowe medale wykonane na 700-lecie Miasta Pleszewa. Otrzymali je: Piotr Hasiński - były Burmistrz Miasta i Gminy oraz aktualny Burmistrz Marian Adamek, a także były Starosta Edward Kubisz i aktualny Starosta Michał Karalus. Szczególne znaczenie nadano również spotkaniu, jakie miało miejsce w miesiącu lutym, członków komitetu, który przed 20 laty zorganizował obchody 700 rocznicy istnienia Miasta. Mile wspominano poprzednie wydarzenia i ich przebieg.

Ważnym akcentem roku jubileuszowego były „Dni Pleszewa”. W uroczystej Sesji Rady Miejskiej 29 maja 2003r. udział wzięli m.in. Marek Wagner - minister, szef Kancelarii Prezesa RM, Andrzej Nowakowski - wojewoda wielkopolski, Grzegorz Woźny i Andrzej Grzyb - posłowie na Sejm RP. [...]

Dla upamiętnienia jubileuszu, w tym szczególnym roku, radni na wspomnianej uroczystej sesji podjęli uchwałę o ustanowieniu św. Jana Chrzciciela patronem Pleszewa oraz ustanowili hejnał Pleszewa. Hejnał został skomponowany ponad 20 lat temu przez Zdzisława Borkowskiego. Wykonywany wielokrotnie publicznie, w roku 720-lecia został zatwierdzony jako hejnał Miasta. [...]

 

 

[Czytaj więcej]

E. Świątek, Obchody 720-lecia Pleszewa. [w:]"Rocznik Pleszewski" 2003, s. 46-52

[Wstecz]

 

   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski