@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa strony]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnia

Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

poleca

 

 

Grzegorz Gmyrek

 

Z prac archeologicznych na terenie miasta lokacyjnego Pleszewa w latach 2005 – 2009

 

 

Zastanawiający jest fakt, że Pleszew znany jest archeologom przede wszystkim z odkryć osad i rozległych cmentarzysk ciałopalnych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (położonych przy ulicach Piaski i Zielona 3), a nie z czasów nam znacznie bliższych związanych z formowaniem się wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego. Zapewne na

ten niezbyt korzystny stan wiedzy o początkach osadnictwa w okresie kształtowania się państwa pierwszych Piastów wpłynęły niezbyt sprzyjające badaniom terenowym uwarunkowania związane ze współczesną zwartą zabudową miasta, jego funkcjonującym układem komunikacyjnym czy intensywnym wykorzystywaniem obszaru centrum miasta, który

nie można wyłączyć z użytkowania na dłuższy czas, potrzebny na zrealizowanie prac wykopaliskowych. A przecież jest to obszar, gdzie można spodziewać się pod powierzchnią ziemi stosukowo dobrze zachowanych reliktów zabytkowych, pochodzących z czasów intensywnego rozwoju przestrzennego Pleszewa, którego w przeszłości nawiedzały pożary

o czym wspominają kilkakrotnie źródła pisane. Była to wówczas życiowa katastrofa dla mieszkańców miasta, ale okoliczność sprzyjająca obecnie poszukiwaniom archeologicznym, bowiem pod zgliszczami mogły zachować się relikty zabytkowe, które w innych okolicznościach nie zostałyby zdeponowane w ziemi. Warto przy tym zauważyć, że prawa miejskie Pleszew otrzymał stosunkowo wcześnie (w 1283 r.), w ostatnim dwudziestoleciu XIII wieku, a więc jeszcze w okresie rozbicia dzielnicowego Polski (lata 1138 – 1320), w którym to wiele ośrodków osadniczych pretendowało do miana civitas (Bogucka M., Samsonowicz H., 1986). Wymieńmy w tym miejscu dla przykładu kilka miast, które w historii Wielkopolski odegrały, zwłaszcza w średniowieczu, niepoślednią rolę, a były lokowane w owym czasie.

Są to Ostrzeszów, prawa miejskie otrzymał w tym samym roku co Pleszew, następnie Żnin (1284), Słupca (1290) czy Stawiszyn (1291). Lokacja Pleszewa w odróżnieniu od wielu innych – nieudanych (np. casus Lutyni, Brudzewa) – powiodła się. Ten ośrodek miejski położony w dolinie Neru, na dalekosiężnym szlaku handlowym pełnił w późnym średniowieczu centrum rynku regionalnego, który posiadał ważne przywileje gospodarcze (prawo składu,

przymus drożny, zwolnienia celne), a także instytucje kościelne i sądownicze. O dużych możliwościach finansowych Pleszewa świadczy wystawienie na wojnę pruską w 1458 r. aż 12 zbrojnych, co stawia go obok Kalisza, Koła, Konina czy Pyzdr w grupie najważniejszych miast Wielkopolski (Bogucka M., Samsonowicz H., 1986). W odróżnieniu od wymienionych nie miał jednak murów obronnych, na co wskazują wykopaliska wykonane w 1986 roku

w rejonie ulic Garncarskiej i Kaliskiej. Były to pierwsze i zarazem ostatnie prace wykopaliskowe zlokalizowane w centrum miasta (Pudełko E., 1986). [...]

 

[Czytaj pełną wersję artykułu]

 

Grzegorz Gmyrek, Z prac archeologicznych na terenie miasta lokacyjnego Pleszewa w latach 2005 – 2009. [w:] "Rocznik Pleszewski" 2010, s. 72-76

[Wstecz]

 

   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski