@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa strony]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books][Multimedia]

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne


PRELEKCJA "POWSTANIE STYCZNIOWE"

ROK EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

CMENTARZ EWANGELICKI W PLESZEWIE

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864. Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanychna katorgę lub zesłanych na  Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Powstanie przyczyniło się do  uwłaszczenia chłopów. O tym wszystkim mówił w czasie prelekcji dr Marek Jaeger, która odbyła się 30.01.2014 r. w ramach działalności historycznej Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Czytaj także artykuł tegoż autora pt. "Pleszewianie w powstaniu 1863-1864".

W polskim kościele katolickim rozpoczął się Rok Edmunda Bojano-wskiego. Konferencja Episkopatu Polski postanowiła, że obchody te potrwają od listopada 2013 do listopada 2014 r. PTK włączyło się w obchody także dlatego, iż w naszym mieście znajduje się Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi. Dziś proponujemy Państwu lekturę e-booka "Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego w opiniach ludzi Jemu współczesnych" pióra naszego wiceprezesa Adama Staszaka. [Czytaj]

"Półtora roku temu samorząd Miasta i Gminy Pleszew rozpoczął rewitalizację pleszewskiego cmentarza ewangelickiego przy Alejach Wojska Polskiego. Jednym z jej elementów był projekt badawczy realizowany wspólnie z partnerskim miastem Westerstede, którego efektem jest zewidencjonowanie nagrobków i utworzenie strony internetowej www.ewangelicy.pleszew.pl. Dzięki pracom udało się znaleźć m.in. groby pierwszych pastorów ewangelickich, a także miejsce, gdzie stał pierwszy ołtarz. Cmentarz staje się powoli miejscem, gdzie łączy się historia dwóch narodów. Chcemy podzielić się nią m.in. z uczniami i zaprosić do zwiedzenia nekropolii." [Źródło: pleszew.pl]

ZMARŁ KS. KANONIK JÓZEF MACIOŁEK

PUBLIKACJE PTK W FORMIE

E-BOOKS

KONKURS RECYTATORSKI ph. "W 150. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO"
4 stycznia 2014 r. w Pleszewie zmarł ks. kanonik Józef Maciołek, jedna z najbardziej zasłużonych postaci dla miasta Pleszewa w najnowszej jego historii, proboszcz parafii pw. św. Floriana, budowniczy kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Zapraszamy do przeczytania szkicu biograficznego pióra ks. Michała Kielinga, pt. "Ksiądz kanonik Józef Maciołek - proboszcz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie w latach 1976-2005" [w:]"Rocznik Pleszewski" 2005, s. 103-111 [Czytaj] Trzydzieści publikacji książkowych to dorobek 33 lat działalności Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Świadczą one o dużej aktywności członków naszego stowarzyszenia. Wszystkie można zakupić w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Strona internetowa PTK proponuje Państwu nowoczesną formę rozpowszechniania naszych wydawnictw, tzn. e-booki. Dziś prezentujemy pierwsze trzy e-booki:

S. Bródka, Miejsca pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej

A. Gulczyński, Sylwetki zasłużonych pleszewian z okresu pruskiej niewoli

E. Pudełko, J. A. Splitt, Prasłowiame i Słowianie w pleszewskiem

Kolejną inicjatywą PTK, której celem jest popularyzowanie historii naszego kraju, był konkurs recytatorski pod hasłem "W 150 rocznicę Powstania Styczniowego". Konkurs ten skierowany był do uczniów gimnazjów z terenu całego powiatu pleszewskiego. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew spotkali się zatem młodzi ludzie z Pleszewa, Białobłot, Broniszewic, Chocza, Kowalewa i Taczanowa. Zwyciężyła Eliza Fengier z Broniszewic. Wszyscy uczestnicy naszego konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Młodzieży gratulujemy.

Współorganizatorzy: Kuratorium Oświaty-Delegatura w Kaliszu, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Dom Kultury w Pleszewie.

WYKŁAD "PLESZEWIANIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM" KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Promocja książki "MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ"
W środę 11 września w ramach Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego BPMiG Pleszew zaprosiła swoich czytelników na niezwykle interesujące spotkanie.  Dr Andrzej Szymański - historyk, wykładowca UAM i prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, wygłosił prelekcję zatytułowaną PLESZEWIANIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM.
Wykład został zorganizowany z okazji ustanowienia roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego na Litwie i w Polsce.
Historyk przybliżył zebranym genezę wybuchu oraz znaczenie Powstania Styczniowego. Przypomniał również znacząc wkład Pleszewian, którzy brali czynny udział w walkach powstańczych na terenie Wielkopolski.
[cyt. za www.bppl.pl]
27 lutego 2013 r. w pleszewskiej Bibliotece Publicznej odbył się konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, zorganizowany po raz kolejny przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy oraz Dom Kultury w Pleszewie. W tym roku uczniowie podstawówek, biorący udział w Konkursie, poznawali oraz recytowali wiersze wybitnego polskiego poety - Juliana Tuwima, którego twórczość skierowana była zarówno dla dorosłych jak i dzieci.
Wyniki:
*W I kategorii wiekowej (klasy I-II) wyróżnienia otrzymali:
Karina Łuczak - SP w Grabiu
Jędrzej Pasek - SP w Czerminie
Miłosz Ratajczyk - SP nr 1 w Pleszewie
Wiktor Smoliński - SP w Gołuchowie
*W II kategorii wiekowej (klasy III i IV) wyróżnienia otrzymali:
Natalia Kaziuk - SP nr 3 w Pleszewie
Celestyna Łuczak - SP w Grabiu
Inez Matecka - SP w Żegocinie
Filip Nowicki - SP w Sowinie Błotnej
Kornelia Walczak - SP nr 2 w Pleszewie.
Wszystkim wyróżnionym dzieciom serdecznie gratulujemy!
18 stycznia 2013 r. odbyła się promocja książki "MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ" oraz otwarcie wystawy pod tym samym tytułem.
"Miejsca pamięci..." jest 29 pozycją wydaną przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Regionalne w Pleszewie. Tematem tym zajął się mgr Stanisław Bródka opracowując w 1986 roku "Miejsca pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej". Stanowi ona pierwszą część niniejszego wydawnictwa jako reprint z kilkoma niezbędnymi uaktualnieniami. Wykonano również nową dokumentację fotograficzną.
Drugi autor Witold Hajdasz zebrał informacje dotyczące wszystkich tablic, pomników i obelisków z terenu całego powiatu, które przez okres ostatnich 25 lat pojawiły się na ziemi pleszewskiej. Ujął je w dwóch rozdziałach: Pleszew Miasto i Gmina i Powiat Pleszewski. Nazbierało się tego dość dużo, ale nie ma się co dziwić, wszak transformacja ustrojowa z roku 1989 temu sprzyjała.
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne wraz z Muzeum Regionalnym oddaje w ręce czytelnika przewodnik o miejscach, wydarzeniach i ludziach godnych najtrwalszej pamięci, z myślą, że znajomość ich przyczyni się do utrwalenia najwyższego szacunku do dokonań minionych pokoleń.
KONKURS RECYTATORSKI DLA GIMNAZJALISTÓW ZEBRANIE ZARZĄDU PTK PRELEKCJA Z OKAZJI ROKU KS. PIOTRA SKARGI
21 listopada 2012 roku w BPMiG w Pleszewie odbył się Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów ph. "200. rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego". W konkursie wzięło udział 22 gimnazjalistów z Czermina, Broniszewic, Dobrzycy, Gołuchowa, Kowalewa, Taczanowa, Gimnazjum nr 1 i nr 3 w Pleszewie.
Każdy uczestnik recytował 1 dowolnie wybrany wiersz i fragment prozy Józefa Ignacego Kraszewskiego.
W tegorocznym konkursie pierwsze trzy miejsca jury przyznało uczennicom z Gimnazjum w Broniszewicach:
I miejsce Elizie Fengier
II miejsce Martynie Fengier
III miejsce Michalinie Potockiej

Uczestnicy i laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Współorganizatorami konkursu byli: Kuratorium Oświaty-Delegatura w Kaliszu, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Dom Kultury w Pleszewie.

3 października 2012 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pleszewie odbyło się zebranie zarządu  Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W trakcie spotkania zastępca burmistrza MiG Pleszew dr Arkadiusz Ptak przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą terenu dawnego cmentarza ewangelickiego znajdującego się w Pleszewie przy Alejach Wojska Polskiego. Jednocześnie rozpoczął dyskusję na temat przyszłości tego miejsca. Następnie zaprezentowany został projekt strony internetowej PTK przygotowany przez Janusza M.Lewandowskiego. Na zakończenie prezes dr Andrzej Szymański omówił działania, które realizowane będą w najbliższych miesiącach przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne.

 

Z okazji roku księdza Piotra Skargi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew oraz Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowały  prelekcją dr. Andrzeja Szymańskiego pt. "ks. Piotr Skarga - duszpasterz i kaznodzieja".

Wykładowca przybliżył zebranym sylwetkę duchownego, ale także realia historyczne epoki . Dr Szymański skoncentrował się na analizie kazań sejmowych Piotra Skargi dotyczących słabości ówczesnej Rzeczpospolitej. Jak zwykle u tego prelegenta, nie brakowało w trakcie wykładu ciekawych anegdot. Słuchacze dowiedzieli się także, czym zajmował się Skarga poza posługą duszpasterską. Fragment tekstu kazań odczytała p. Ewa Szpunt.[więcej]

 

ZEBRANIE ZARZĄDU W MUZEUM W WITASZYCACH CZYTAMY WIERSZE Wisławy Szymborskiej KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

6 czerwca 2012 r. odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu PTK w Muzeum Napoleońskim w Witaszycach.

Najpierw wysłuchaliśmy prelekcji mgr. Tomasza Klauzy "Pochód Napoleona na Moskwę- 1812 r." Zwiedziliśmy muzeum i ekspozycję bitwy pod Borodino oraz nowe muzeum "Gwiezdne wojny". [więcej]

 

W środę 23 marca 2012 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew odbył się wieczór literacko-muzyczny poświęcony pamięci Wisławy Szymborskiej, którego jednym z organizatorów było Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne.
Wieczór autorski poświęcony Wisławie Szymborskiej - prowadzony przez dyrektora Dariusza Bąkowskiego - połączony był z promocją płyty młodych akordeonistów Patryka Dratkowskiego i Pawła Osucha. W trakcie spotkania widzowie mieli okazję poznać życie wybitnej poetki oraz jej refleksje dotyczące najważniejszych spraw w życiu człowieka.
[więcejj]

7 i 14 marca 2012 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy odbył się Konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych "W 70. rocznicę śmierci Janusza Korczaka", którego organizatorami byli: Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy i Dom Kultury w Pleszewie.

Łącznie do konkursu w trzech kategoriach wiekowych przystąpiło 82 recytatorów. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Dom Kultury w Pleszewie oraz wójtów gminy Czermin i Gołuchów. [więcej]

 

dzieje kręglarstwa - promocja książki "Ignacy Jezierski - pleszewianin z wyboru" Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów

14 grudnia 2011 r. w muzeum regionalnym  zorganizowano promocję książki Janusza Jezierskiego "VIRIBUS UNITIS, czyli dzieje kręglarstwa pleszewskiego".

To już 28. pozycja wydawnicza PTK. Autor przedstawił  rozwój kręglarstwa podczas zaboru pruskiego, w czasach dwudziestolecia międzywojennego i po wojnie. Końcowy rozdział dotyczy działalności PTTK Platan. Ważnym dokumentem jest załączony  wykaz najważniejszych osiągnięć kręglarzy TKKF od 1958 roku do listopada 2011 roku.   [więcej]

 

W Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się 18 listopada  2011 r. promocja książki Stanisława Kostki Szymańskiego "Ignacy Jezierski - pleszewianin z wyboru". To już 27. nasza pozycja wydawnicza. 

Autor niezwykle barwnie opowiedział o swoich wieloletnich poszukiwaniach dotyczących  historii  jego pradziadka  Ignacego Jezierskiego i rodziny  Szymańskich, zasłużonych dla naszego miasta. [więcej]

 

9 listopada w czytelni Biblioteki Publicznej w Pleszewie zorganizowano powiatowe eliminacje konkursu recytatorskiego dla uczniów gimnazjów "W 100. rocznicę urodzin Czesława Miłosza".

Wzięło w nich udział  14 recytatorów  i 8 nauczycieli. Jury wręczyło dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez PTK i wójtów gmin. [więcej]

 

 

"95. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza" - konkurs recytatorski 115-lecie chóru "Lutnia"  
20 i 27 kwietnia 2011 r. w Bibliotece Publicznej odbyły się powiatowe eliminacje konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych "95. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza" w III kategoriach wiekowych. Wzięło w nich udział 80  recytatorów i 65  nauczycieli. Jury w składzie: Ewa Szpunt, Elżbieta Mielcarek i Maria Wasielewska wręczyło dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Dom Kultury, PTK i wójtów gminy Czermin i Gołuchów.  [więcej] 7 października  przy współpracy z Zarządem Koła i prezesem ”Spomaszu” zorganizowano w auli Liceum Ogólnokształcącego koncert z okazji 115-lecia Koła Śpiewackiego LUTNIA im. Józefa Szpunta. Po powitaniu zebranych prezes dr A. Szymański omówił historię chóru i jego osiągnięcia. Następnie dyrygent Bogumiła Janiak poprowadziła koncert chóru.  Zasłużeni chórzyści otrzymali odznaczenia śpiewacze, przyznane przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie. Na ręce prezesa chóru Zbigniewa Nowaczyka i dyrygentki składano gratulacje i życzenia.  Koncert zakończył występ Orkiestry Dętej z Chocza.   
   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski