@

 

M

P

[Napisz]

[Mapa strony]

[Partnerzy]

   
 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books][Multimedia]

 
         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bądź kulturalny, w Pleszewie

Zapraszamy do naszego miasta!

Zobacz

1. UMiG Pleszew

2. Muzeum Regionalne

3. Dom Kultury

4. Kino"Hel"

5. Biblioteka Publiczna

Ważne informacje

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

63-300  Pleszew
ul. Poznańska 34
tel. 062/ 742 83 59

(w Muzeum Regionalnym w Pleszewie)

KRS: 0000032344
REGON
: 250643224

Status firmy: Firma zarejestrowana w KRS od 2001-08-27. Firma aktywna

Wszelkie wydawnictwa przygotowane przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne można nabywać w Muzeum Regionalnym w Pleszewie! 

 

 


Katarzyna Rutkowska [muzeum.pleszew.pl]: W czwartek, 1 października 2020 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie została otwarta okolicznościowa wystawa z okazji 40-lecia istnienia Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, którą przygotował powołany do tego Komitet organizacyjny w składzie: Witold Hajdasz – kurator, Janusz Lewandowski, Waldemar Nawrocki, Andrzej Szymański, Izabella Wawroska, pieczę nad opracowaniem graficznym z ramienia muzeum objęła natomiast Iwona Wieruszewska. Z uwagi na zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią korona wirusa, otwarcie wystawy miało charakter symboliczny. Dokonał go prezes PTK dr Andrzej Szymański, dyrektor Adam Staszak, kurator Witold Hajdasz, który przedstawił pokrótce tematykę wystawy; w spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak. Prezes podziękował byłym i obecnym społecznikom, którzy przez 40 lat działalności Towarzystwa pracowali dla jego głównej idei czyli wzrostu kompetencji kulturowych społeczności naszego regionu. [Czytaj więcej] [Zobacz]

Historia parafii w Kuczkowie - zapoznaj się z publikacją ks. dr. Adama ZmudyPromocja 33. pozycji wydawniczej Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego - historia parafii w Kuczkowie


We wtorek, 10 grudnia 2019 r. odbyła się promocja 33. pozycji wydawniczej Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Do zacnego grona autorów regionalnej serii wydawniczej dołączył ks. dr Adam Zmuda – proboszcz parafii św. Marcina w Kuczkowie. „Najstarsze dzieje parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Kuczkowie do nocy 2/3 sierpnia 1922 roku” to owoc długoletniej pracy, badań i dokumentowania historii parafii, której autor jest pasterzem od maja 2011 r. W ośmiu rozdziałach monografii poznamy najstarsze dzieje parafii już od czasu powstania w Kuczkowie pierwszego kościoła, aż do nocy, kiedy to spłonęła druga (postawiona na miejscu poprzedniej) świątynia kuczkowska. Zasadniczą podstawę źródłową pracy stanowią rękopisy przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, Księgi ziemskie z Archiwum Państwowego w Poznaniu i Warszawie oraz dokumenty z archiwum parafialnego kuczkowskiej parafii. [Źródło: Muzeum Regionalne w Pleszewie]

Konkurs recytatorski “Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci”


28 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie pełniącej zadania powiatowej biblioteki dla powiatu pleszewskiego odbył się konkurs recytatorski “Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci” skierowany do uczniów klas VII i VIII.
Uczestnicy konkursu prezentowali poezję i prozę nawiązującą do Powstania Wielkopolskiego. Zadanie nie było łatwe, lecz uczniowie świetnie sobie z nim poradzili. Jury przyznało 3 miejsca i 5 wyróżnień.
Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach realizacji projektu “Biblioteczne podróże w czasie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – program “Promocja czytelnictwa”. (P.M.)
 [Źródło; Biblioteka Pub;iczna w Pleszewie]


Wieczór pieśni patriotycznej


Blisko 100 osób wspólnie śpiewało w Muzeum Regionalnym polskie pieśni patriotyczne podczas wieczoru, który odbył się w sobotę, 16 listopada 2019 r. Wieczór poprowadziła Katarzyna Rutkowska, wprowadzając zebranych w patriotyczny klimat. Do śpiewu akompaniowała natomiast Maria Rutkowska. Zabrzmiały najpiękniejsze i najbardziej znane polskie pieśni patriotyczne takie jak: “Szara piechota”, “Marsz Pierwszej Kadrowej”, “Wojenko, wojenko” czy “Zwycięży Orzeł Biały”.
Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy pleszewską pieśń powstańczą pt. “Kto im kazał”, która powstała specjalnie z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w ramach projektu zrealizowanego przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Regionalne, a swoją premierę miała w zeszłym roku. Autorką tekstu pieśni jest pleszewska poetka Maria Korzeniewska, a muzykę skomponowała Ewa Fabiańska-Jelińska. Głosem prowadzącym śpiew była Zuzanna Klötzel.
[Oprac. K.Rutkowska]
 

Walne zgromadzenie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego 2019


W dniu 8 października 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa, zwoływane jest raz na cztery lata i podejmuje uchwały dotyczące działalności m.in. dokonuje wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego PTK. Podczas zebrania uczestnicy wysłuchali najpierw sprawozdania z działalności PTK w latach 2015-2018, które złożył Prezes Andrzej Szymański oraz sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, niezbędnego do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego PTK na kadencję 2019-2023.

W skład Zarządu Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego weszli: Maciej Grzesiński, Witold Hajdasz, Łukasz Jaroszewski, Janusz Lewandowski, Przemysław Marciniak, Jerzy Matyjaszczyk, Waldemar Nawrocki, Agnieszka Rutkowska, Katarzyna Rutkowska, Maria Rutkowska, Adam Staszak, Andrzej      Szymański, Paulina Vogt-Wawrzyniak, Dominik Wabiński, Janusz Waliszewski, Maria Wasielewska i Izabella Wawroska.

Komisję Rewizyjną PTK tworzą: Ludwik Trzęsicki, Danuta Kołodziejczak i Janina Molińska, natomiast Sąd Koleżeński ukonstytuował się w składzie: Mieczysław Kołtuniewski, Danuta Basińska-Szablewska i Halina Kończak.

 

W dniu 17 października 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Podczas zebrania dokonano wyboru Prezydium Zarządu w składzie:

Prezes - Andrzej Szymański

Wiceprezes - Adam Staszak

Wiceprezes - Paulina Vogt-Wawrzyniak

Skarbnik - Katarzyna Rutkowska

Sekretarz - Izabella Wawroska

 

Następnie Prezes Andrzej Szymański przedstawił plan pracy Towarzystwa na rok 2020. Zebranie zakończyła dyskusja członków Zarządu nad planowanymi działaniami i przedsięwzięciami. [Oprac. K.Rutkowska]

 


Wojenne losy pleszewian - wystawa


Z okazji uroczystości nadania stopnia generalskiego pułkownikowi Mieczysławowi Mozdyniewiczowi, na pleszewskim Rynku można oglądać okolicznościową wystawę historyczną pt. “Wojenne losy Pleszewian”.
Ponadto wydaliśmy ulotkę poświęconą osobie generała, która zawiera życiorys oraz zdjęcia Mozdyniewicza z czasów, gdy był dowódcą 70 pułku piechoty w Pleszewie. Ulotkę można nabyć bezpłatnie w naszym Muzeum.
Zachęcamy również do odwiedzenia wystawy pt. “Wojenne losy Pleszewian” eksponowanej aktualnie w Muzeum Regionalnym, na której można obejrzeć m.in. kurtkę płk. Mieczysława Mozdyniewicza wypożyczoną z Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie. ZAPRASZAMY!
[Źródło: Muzeum Regionalne w Pleszewie]


Finał Konkursu Regionalnego w pleszewskiej Jedynce


W Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbył się 25 kwietnia 2019 r. finał Konkursu Wiedzy Regionalnej, organizowanego po raz ósmy przez Wydział Edukacji UMiG. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Muzeum Regionalne w Pleszewie. Z pytaniami dotyczącymi historii naszego regionu i postaci mających na nią wpływ zmierzyło się 12 uczniów szkół podstawowych i 15 uczniów gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Pleszew.Współorganizatorem konkursu było m.in. PTK.


Konkurs recytatorski „Znane i nieznane wiersze Juliana Tuwima”


 
Konkurs recytatorski „Znane i nieznane wiersze Juliana Tuwima”
Dodała: I. Wegner W:Aktualności Biblioteki, PolecamyComments
W dniach 4 i 11 kwietnia odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Znane i nieznane wiersze Juliana Tuwima”.
Do konkursu przystąpiło 54 uczestników, w dwóch kategoriach wiekowych, którzy recytowali wiersz Juliana Tuwima i fragment prozy współczesnego pisarza polskiego. Poziom recytacji był wysoki, recytatorzy wykazali się doskonałym opanowaniem pamięciowym oraz ciekawą, nierzadko bardzo dojrzałą, interpretacją wierszy i fragmentów prozy.
Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, by wyłonić najlepszych recytatorów. Ostatecznie przyznało następujące nagrody i wyróżnienia.

W kategorii klas 1-3
I miejsce Wiktor Jabłoński – Tomice
II miejsce Olga Matuszak – SP nr 3 Pleszew
III miejsce Zofia Waszak – Lenartowice
Wyróżnienia:
Michał Borkowski– Taczanów
Artur Całka – SP nr 3
Szymon Stanisławski – Broniszewice
Gabriela Stefaniak – SP nr 1
Wojciech Walendowski – SP nr 3

W kategorii klas 4-6
I miejsce Zofia Spychała – SP nr 1 Pleszew
II miejsce Kacper Lepka -Taczanów Drugi
III miejsce Maciej Pędzikiewicz – SP nr 2 Pleszew
III miejsce Zofia Łuczak – Kuczków

Wyróżnienia:
Kamil Jakóbczak – Lenartowice
Oliwia Juszczak – Chocz
Maja Juśkiewicz – SP nr 3 Pleszew
Klaudia Kałużna – SP nr 1 Pleszew
Paulina Kolińska – Białobłoty
Maria Krysztofiak – SP nr 3 Pleszew
Kacper Pera – Lenartowice
Martyna Sierecka – SP nr 1 Pleszew
Agata Wolińska – SP nr 2 Pleszew

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, wyróżnieni dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Dom Kultury w Pleszewie.
Organizatorami konkursu było Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Dom Kultury w Pleszewie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego.
[Źródło; Biblioteka Pub;iczna w Pleszewie]

Berezowica Mała – Świat zamordowany jednej nocy (prelekcja członka PTK - Łukasza Jaroszewskiego)


Czwartkowy wieczór, 14 marca 2019 r. przyniósł wiele wzruszeń i emocji tym, którzy zdecydowali się wysłuchać prelekcji Łukasza Jaroszewskiego pt. "Berezowica Mała - świat zamordowany jednej nocy ". Prelekcja poświęcona była wydarzeniom, które zaistniały w ramach rzezi wołyńskiej. Nocą z 22 na 23 lutego oddział Ukraińskiej Armii Powstańczej.


W hołdzie pleszewianom - promocja książki


6 grudnia 2018 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja książki pt. „W HOŁDZIE PLESZEWIANOM BOHATEROM NIEPODLEGŁOŚCI”. Jest to 32. publikacja Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Muzeum Regionalnego. Prezentacji autorów oraz treści książki dokonał prezes PTK i jej redaktor prowadzący dr Andrzej Szymański. W skład zespołu redakcyjnego weszli: Tomasz Cieślak, Krzysztof Czajka, Witold Hajdasz, Grzegorz Jenerowicz, Michał Kaczmarek, Elżbieta Bijacik-Knappe, Robert Kulig, Janusz Lewandowski, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak, Danuta Basińska-Szablewska, Janusz Waliszewski i Tomasz Wojtala. Projekt okładki i opracowanie graficzne książki wykonała Iwona Wieruszewska. Opracowanie zawiera 114 stron. Składa się ze wstępu, biogramów 37 osób oraz zestawu zdjęć. Główna zawartość książki to biogramy pleszewskich bohaterów walki o niepodległą Polskę, którzy byli związani z Pleszewem, czy to z racji urodzenia, zamieszkania, czy też działania. Publikacja przedstawia życiorysy powstańców wielkopolskich, żołnierzy II wojny światowej oraz represjonowanych przez reżim komunistyczny. Aktywność bohaterów opracowania rozpoczyna się od udziału Marii Bociańskiej w strajku szkolnym w 1902 roku, a kończy na relegowaniu Kazimierza Trzęsickiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za udział w wydarzeniach marcowych 1968 roku. [Źródło: Muzeum Regionalne w Pleszewie]

Wieczór pieśni patriotycznej


Wspólnym śpiewem najpiękniejszych pieśni patriotycznych uczcili pleszewianie w Muzeum Regionalnym dwie wielkie tegoroczne rocznice: 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas wieczoru pieśni patriPowstanie pieśni oraz jej publiczne wykonanie w ramach wieczoru pieśni patriotycznych było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pn. „Na patriotyczną nutę w muzycznym Pleszewie”, realizowanego przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Katarzyna Rutkowska.tycznych, który odbył się 17 listopada 2018 r., każdy uczestnik mógł oddać hołd naszym przodkom walczącym o powrót Polski na mapę Europy. Śpiew towarzyszył ludziom od zawsze. Szczególnie w czasie, kiedy Polska była pod zaborami, muzyka połączona ze słowami przynosiła ukojenie, wyrażała emocje i dodawała otuchy. Pieśni przywoływały także młodszym pokoleniom pamięć o bohaterstwie i zwycięstwach ich przodków. [Źródło: Muzeum Regionalne w Pleszewie]

Odsłonięcia pomnika upamiętniejącego powstańców wielkopolskich


W piątek, 12 października 2018 r. o godz. 9.00 nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich, który stanie na pleszewskim Rynku. Uroczystość odbyła się w obecności Honorowego Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Przygotowujemy się do odsłonięcia pomnika upamiętniejącego powstańców wielkopolskich


W Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się 12 stycznia 2018 r. prezentacja pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich, który stanie na pleszewskim Rynku w listopadzie tego roku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Honorowego Komitetu Obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew Marianem Adamkiem oraz jego Zastępcą Arkadiuszem Ptakiem. Członkami komitetu sątakże członkowie zarządu PTK - dr Andrzej Szymański i Adam Staszak. [Źródło: Muzeum Regionalne w Pleszewie]


Promocja książki "Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie


W wtorek 21 listopada 2017 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pleszewie odbyło się spotkanie dr. Andrzeja Szymańskiego z czytelnikami jego nowej książki zatytułowanej "Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie". Książka ta to kolejna pozycja w katalogu wydawniczym Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, które od 1986 r. publikuje prace naszych regionalistów. "Z dziejów młynarstwa..." w pierwszej kolejności zainteresuje ludzi zajmujących się na co dzień piekarstwem i cukiernictwem, a także potomków rzemieślników niegdyś prowadzących działalność w tej branży.
Bardzo interesującym wątkiem wykładu dr. Andrzeja Szymańskiego była opowieść o historii młynów pleszewskich, które choć już nie istnieją, pozostały w nazwach ulic - Śmieja Młyn, Młyńska itp. Ponad dwustustronnicowa książka dr. Szymańskiego oprócz tekstu zawiera również zdjęcia i fotokopie dokumentów archiwalnych, które wzbogacają naszą wiedzę o życiu dawnego Pleszewa. [Czytaj więcej]


"Z Pleszewa ku niepodległej" - projekt edukacyjny


Muzeum Regionalne w Pleszewie, w porozumieniu z pleszewskimi szkołami oraz stowarzyszeniami, realizuje projekt pod nazwą „Z Pleszewa - ku Niepodległej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Program dotacyjny „Niepodległa” wspiera różnorodne działania przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej i tworzącej historię odradzającego się państwa polskiego. Celem programu jest m.in. upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym. [...]

Projekt będzie realizowany do końca listopada br. Partnerami projektu są: Zespół Szkół Publicznych nr 1, Zespół Szkół Publicznych nr 2, Zespół Szkół Publicznych nr 3, Zespół Szkół Technicznych, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego. [Czytaj więcej]

 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej 70 Pułkowi Piechoty


"Uroczyste odsłonięcie tablicy umieszczonej na Murze Pamięci przy kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie odbyło się w piątek 8 września. Poprzedziła ją msza św. Następnie w obecności żołnierzy 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, władz Miasta i Gminy Pleszew, powiatu pleszewskiego, delegacji organizacji związanych z obronnością, pocztów sztandarowych, a także uczniów pleszewskich szkół dokonano  uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Ten zaszczyt przypadł posłowi na Sejm RP Tomaszowi Ławniczakowi – przewodniczącemu Komitetu Honorowego przedsięwzięcia oraz Halinie Jezierskiej – przedstawicielce rodzin wojskowych 70 PP oraz przedstawicielce najmłodszego pokolenia – Wiktorii Ratajczak z pleszewskiej gromady zuchowej „Młode Wilki”. Tablice poświęcił ks. prałat Henryk  Szymiec – proboszcz parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. [...]"

Źródło: pleszew.pl

 

Przygotowaniem uroczystości, zaprojektowaniem i wykonaniem tablicy oraz gromadzeniem środków finansowych zajmował się Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli członkowie zarządu Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego Adam Staszak i Janusz M. Lewandowski.

Po uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy zaproszeni goście przeszli do pleszewskiej "Jedynki", gdzie odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona historii 70 Pułku Piechoty. Sesję prowadziła D. Basińska-Szablewska, a prelegentami byli historycy: T. Ławniczak, D. Wabiński i J. Waliszewski. Nad całością czuwał pomysłodawca i gospodarz spotkania Janusz M. Lewandowski.


Czytaj artykuł w "Przeglądzie Wielkopolskim" - Związki Henryka Sienkiewicza i jego twórczości z Wielkopolską


Jednym z tematów konferencji, która odbyła się w Dobrzycy, były związki Henryka Sienkiewicza z Wielkopolską. Artykuł opracowany przez Janusza M. Lewandowskiego ukazał się w 4 numerze z 2016 r. "Przeglądu Wielkopolskiego". [Czytaj]

  Konkurs Recytatorski


Młodzi recytatorzy z powiatu pleszewskiego, wyłonieni w eliminacjach szkolnych, recytowali 28 kwietnia 2017 r. poezję i prozę współczesnych poetów i pisarzy polskich podczas powiatowego konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych. Konkurs ten od wielu lat współorganizowany jest przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Dom Kultury w
Pleszewie oraz Bibliotekę Publiczną w Pleszewie.

Więcej informacji i wyniki konkursu dostępne są na stronie Biblioteki Publicznej MiG Pleszew.


Otwarcie wystawy pokonkursowej "Jak widzę moje miasto"


15 lutego 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy podsumowującej konkurs plastyczny pt. „Jak widzę moje miasto”. Konkurs został zorganizowany przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne na potrzeby projektu pn. „Rewitalizacja miasta Pleszewa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i był przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
Do I etapu konkursu, czyli eliminacji szkolnych zgłoszonych zostało w sumie 118 prac.
W finale przyznanych zostało 7 równorzędnych nagród głównych oraz 49 wyróżnień.
Nagrody wręczył prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Andrzej Szymański. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz zestawy plastyczne ufundowane przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne.
[Więcej]


Najciekawsze polskie filmy 2016, które można było obejrzeć w pleszewskim kinie "Hel"


       


Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne z tytułem Najlepsze w PolsceSzlakiem twórczości Henryka Sienkiewicza - konkurs recytatorski


"Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne uzyskało Certyfikat Godła „Najlepsze w Polsce” w XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług prowadzonego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Prezydent THC dr Marian Król w towarzystwie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dr Zofii Szalczyk wręczył Prezesowi PTK dr. Andrzejowi Szymańskiemu Certyfikat podczas uroczystej gali Konkursu, jaka odbyła się 24 listopada 2016 roku w Sali Lubrańskiego na UAM w Poznaniu."
[Źródło:http://www.e-pw.pl/page.php/1/0/show/91/]

[Zobacz więcej]

30 listopada odbył się kolejny Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów?Szlakiem twórczości Henryka Sienkiewicza, z okazji ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Współorganizatorem konkursu było Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. W konkursie wzięło udział 27 recytatorów z gimnazjum w Broniszewicach, Czerminie, Choczu, Dobrzycy, Gołuchowie, Kowalewie, Taczanowie, Gimnazjum nr 2 i 3 w Pleszewie. Jury w składzie Paulina Vogt-Wawrzyniak (wiceprezes PTK), Elżbieta Spychaj i Justyna Biegańska przyznało 6 wyróżnień.
Wyróżnienia otrzymali:
Dominik Łukomski z Broniszewic,
Aleksandra Zych z Dobrzycy,
Jonasz Owieśny z Dobrzycy,
Adam Jaźwiecki z Gimnazjum nr 2 w Pleszewie,
Agnieszka Siecińska z Taczanowa,
Milena Owczaryszek z Dobrzycy
Laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Dom Kultury w Pleszewie, wójtów gmin Gołuchów, Czermin i burmistrzów Chocza i Dobrzycy.

Foto: Biblioteka Publiczna w Pleszewie Spotkanie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego w Willi Jana - Dyskusja pt. "Mój Wajda"

W piątkowy wieczór 18 listopada 2016 r. członkowie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się w Willi Jana na dyskusji pt. "Mój Wajda". Pomysł tego spotkania pojawił sie kilka tygodni temu na wieść o śmierci najwybitniejszego polskiego reżysera - autora takich arcydzieł filmowych jak: "Wesele", "Ziemia obiecana", "Popiół i diament", "Panny z Wilka", "Człowiek z marmuru" czy "Pan Tadeusz". Członkowie PTK w trakcie dyskusji dzielili się własnymi wrażeniami po obejrzeniu swoich ulubionych filmów, przywoływali najbardziej sugestywne sceny i sekwencje z filmów Andrzeja Wajdy, które na zawsze pozostaną w pamięci polskich widzów oraz cytowane będą przez filmoznawców.

Dyskusja pt. "Mój Wajda" w Willi Jana była także okazją do rozmowy o najnowszej historii Polski, rozumienia pojęć naród czy patriotyzm, gdyż twórczość Andrzeja Wajdy była elementem wielkiej dyskusji o Polsce i Polakach, przyczynkiem do debaty nad narodową tradycją martyrologiczną i romantycznym heroizmem. 

Prowadzący dyskusję Janusz M. Lewandowski przypomniał mniej znane utwory Andrzeja Wajdy, które uważane były często za filmy nieudane, ale są świadectwem zmagania się reżysera z trudnymi problemami historycznymi czy współczesnymi (np. "Lotna", "Niewinni czarodzieje", "Polowanie na muchy", "Pierścionek z orłem w koronie").

Sporo czasu w trakcie spotkania moderator poświęcił tematowi inspiracji malarskich w twórczości Andrzeja Wajdy. Materiałem poglądowym były przede wszystkich filmy "Wesele" (adaptacja dramatu S. Wyspiańskiego) oraz "Brzezina" (wg J. Iwaszkiewicza). Filmy Andrzeja Wajdy analizowano pod kątem inspiracji i nawiązań malarskich, zestawiano kadry z obrazami i zastanawiano się, jak te cytaty malarskie wpływają na interpretację filmów. "Wesele" Wajdy było także analizowane jako przykład wybitnego dialogu z teatrem, przykładem genialnego przełożenia języka dramatu na znaki filmowe.

Piątkowe spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych, co jest świadectwem wielkiego zainteresowania tematem dyskusji i świetnej atmosfery rozmowy, w której uczestniczyli ludzie o różnych poglądach politycznych, odmiennych doświadczeniach życiowych i upodobaniach artystycznych. Członkowie PTK zgodni byli, iż należy kontynuować tego typu formy aktywności kulturalnej, gdyż wzbogacają one ofertę dla ludzi interesujących się sztuką współczesną. [Foto]

 


 Feliks Nowowiejski oraz historia powstania pieśni pt. "Rota"


16 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Pleszewie odbyło się spotkanie poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu oraz historii powstania pieśni pt. "Rota", które związane jest w obchodami Roku Feliksa Nowowiejskiego.

W pierwszej części spotkania wystąpił chór szkolny z ZSP nr 2 w Pleszewie pod kierunkiem Przemysława Paterki. Uczniowie z pleszewskiej "Dwójki" zaprezentowali znane pieśni, m.in. właśnie "Rotę", ale także takie piosenki jak "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.

Po koncercie młodzieży uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z życiorysem i twórczością Feliksa Nowowiejskiego (1877 - 1946), które przedstawił członek Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego – Janusz M. Lewandowski. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż Feliks Nowowiejski  był typowym człowiekiem pogranicza (urodził się na Warmii), wychowanym w środowisku wielokulturowym, który dojrzewał do polskości dość długo. Dopiero bowiem w czasie pobytu w Berlinie (1907-1909) pod wpływem bliskich kontaktów z zespołami śpiewaczymi złożonymi z polskich emigrantów pielęgnujących ojczystą mowę, tradycje i pieśni, rozpoczął twórczość o charakterze narodowym. " Dla Nowowiejskiego, poruszającego się dotychczas głównie w kręgu kultury i języka niemieckiego, owe związki z polskością stały się istotnym impulsem do pobudzenia poczucia tożsamości narodowej i jednoznacznego określenia się Polakiem". [Więcej] [Foto]


 Debata "Sąsiedzi. O trudnych stosunkach polsko-ukraińskich w XX w. Przeszłość i perspektywy"


Pytania, które padły w czasie debaty "Sąsiedzi. O trudnych stosunkach polsko-ukraińskich w XX w. Przeszłość i perspektywy" (po projekcji filmu "Wołyń" W. Smarzowskiego

1.Film W. Smarzowskiego wyświetlany jest w polskich kinach przy pełnych widowniach, spotyka się najczęściej ze znakomitymi recenzjami. W ciągu 19 dni obejrzało go 1 mln widzów. Czy rzeczywiście to film wybitny?
2.Bardzo wielu potencjalnych widzów twierdzi, iż „Wołyń” Smarzowskiego jest filmem nazbyt brutalnym. Sporo osób mówi, że właśnie z tego powodu nie chce go oglądać. Czy mógł powstać inny film o zbrodni wołyńskiej? Może taki jak „Katyń”?
3.Czy „Wołyń” to film prawdziwy, uczciwy i sprawiedliwy?
4.W. Smarzowski mówi często w wywiadach, iż jego „Wołyń” to film-protest przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi. Czy rzeczywiście film ten ma przesłanie uniwersalne? A może jest po prostu narzędziem we współczesnej walce politycznej o rząd dusz Polaków i Ukraińców?
5.Ponary, Katyń, Zamojszczyzna. Gdzie umieścić tragiczne wydarzenia na Wołyniu z 1943 r. na tle innych tragicznych zdarzeń nie tylko II wojny światowej? Może Bałkany w czasie II wojny i w latach 90,, środkowa Afryka, Chile, Kambodża?
6.Jak daleko musimy się cofnąć, aby zrozumieć to, co się stało na Wołyniu. Spróbujmy sporządzić mapę wydarzeń, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziły do rzezi?
7.We wspomnieniach wielu kresowiaków pojawia się często motyw harmonijnego współistnienia obydwu narodów. Z drugiej strony istnieje przekonanie wśród Polaków, że wszyscy Ukraińcy wystąpili przeciwko swym sąsiadom, że wszyscy dyszeli chęcią zemsty na Lachach. Gdzie leży prawda?
8.Dlaczego zatem doszło do tak wielkiej zbrodni? Czy tylko OUN, UPA i ich zbrodnicza ideologia doprowadziły do czystek etnicznych? A może strona polska ma w tym swoje winy?
9.Ludobójstwo na Wołyniu trwało kilka miesięcy. W tym czasie wymordowano ok. 60 tys. bez reakcji Polskiego Państwa Podziemnego. Właśnie reakcja polskiego

podziemia wobec zbrodni wołyńskiej to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów. Dlaczego dowództwo AK w zasadzie pozostawiło Wołyniaków na pastwę losu?

10.W dyskusjach pojawia się opinia, iż zbrodnia wołyńska to zapomniany, niechciany holocaust. Natomiast – jak mówi prof. G. Motyka – stan badań od 25 lat raczej się nie zmienia. O Wołyniu w sensie dokumentacyjnym powiedziano już wszystko. Film Smarzowskiego jest jedynie prezentacją tego tematu dla szerokiej publiczności. Czy mówienie, iż nikt nic nie wie o Wołyniu, bo ktoś blokuje ten temat, nie jest po prostu wytłumaczeniem naszego lenistwa intelektualnego? Za chwilę na plan pierwszy ktoś wysunie zbrodnię w Ponarach i znów powiemy, że nasza wiedza jest znikoma, że to kolejna „biała plama”

11.Porozmawiajmy o współczesności. Czy nie uważacie Państwo, iż „Wołyń” Smarzowskiego może być zrozumiany – wbrew intencjom reżysera – jako zachęta do współczesnej zemsty na Ukraińcach mieszkających w Polsce? Wszak Przemyśl daje nam wiele do myślenia.
12.Wielu Polaków interesuje się tematem tzw. Żołnierzy Wyklętych – bohaterskich żołnierzy konspiracji niepodległościowej z lat 40. i 50. Dla części Ukraińców Żołnierzami Wyklętymi są członkowie OUN i UPA. To oni walczyli w okresie powojennym z Sowietami o wolną Ukrainę. Dziś natomiast symbolizują w ogóle walkę narodu ukraińskiego z interwencją na wschodzie kraju. Ten węzeł wydaje się nie do rozplątania. Co Państwo o tym sądzicie?
13.Polski Sejm przyjmuje uchwałę potępiającą zbrodnię wołyńską i jej sprawców. Jednocześnie na Ukrainie parlament honoruje „bohaterów z UPA”. Jak rozmawiać o zbrodni wołyńskiej, by z jednej strony przedstawić prawdę, a z drugiej nie ulec emocjom, które będą niszczyć relacji polsko-ukraińskich?
14.Przez kilka dziesięcioleci paradygmatem polskiej polityki zagranicznej było wspieranie dążeń niepodległościowych Ukrainy jako warunku niezbędnego do utrzymania niepodległości Polski. Od pewnego czasu polskie elity zapomniały o wielkiej nauce Jerzego Giedroycia. Czy jest szansa, aby powróciło do naszej dyskusji stanowisko najsłynniejszego „żubra kresowego”?


WYKŁAD "CHRZEST POLSKI - MIEJSCE I GENEZA" ORAZ OTWARCIE WYSTAWY "CHRZCIELNICE"


Jak doszło do chrztu Polski? Gdzie naprawdę się odbył? Jakie były konsekwencje tego doniosłego aktu? Na te pytania odpowiedzi udzielił dr Andrzej Szymański - prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, podczas wykładu zatytułowanego "Geneza i miejsce Chrztu Polski".
Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy, na której zaprezentowano twórczość członków Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego "Promyk" Dębnica. Prace rękodzielnicze, malarskie, fotograficzne, witraże, haft są wynikiem programu artterapeutycznego o tematyce: "Chrzcielnice w kościółkach drewnianych i zabytkowych na Szlaku Piastowskim" realizowanego przez to Stowarzyszenie. Wystawę wypożyczono z zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Więcej na stronie: http://www.bppl.pl/wydarzenia2016.php#chrz2016


WIELOKULTUROWY PLESZEW - PROJEKT EDUKACYJNY


"Wielokulturowy Pleszew" to tytuł projektu edukacyjnego, który realizowany będzie w pleszewskiej "Jedynce" w roku szkolnym 2016/2017 przez gimnazjalistów z klas drugich we współpracy z PLESZEWSKIM TOWARZYSTWEM KULTURALNYM. Jego celem jest przedstawienie historii naszego miasta poprzez pryzmat skomplikowanych związków mieszkających tutaj ludzi o różnorodnym pochodzeniu, kulturze, tradycji i religii. Zadaniem projektu jest uczenie młodzieży tolerancji i umiejętności współżycia oraz współdziałania z "innymi", tzn. przedstawicielami wszystkich społeczeństw europejskich, z którymi stykamy się na co dzień.
"Wielokulturowy Pleszew" to projekt edukacyjny, który będą realizować uczniowie i nauczyciele przez cały rok szkolny, odwiedzając ciekawe miejsca w naszym mieście i regionie, poszukując wiadomości o ich dziejach, poznając historię ludzi tworzących barwną mozaikę wielonarodową i wielokulturową.
W środę 15 czerwca 2016 r. projekt ten został zainaugurowany przez dr. Arkadiusza Ptaka, który zaprosił uczniów na wirtualną wycieczkę po świątyniach i cmentarzach pleszewskich. Mieliśmy więc okazję zajrzeć do nieistniejącej już synagogi, a także dowiedzieliśmy się, jaka była historia kościoła św. Zbawiciela i znajdującego się nieopodal cmentarza ewangelickiego. Dr. Arkadiusz Ptak wyjaśnił uczniom, iż w ciągu ostatnim 100 lat zmieniały się nazwy ulic, co związane było ze zmieniającą się sytuacją polityczną i społeczną.
Mamy nadzieję, iż to bardzo interesujące spotkanie jest zapowiedzią kolejnych ważnych działań związanych z naszym projektem, a kolejni zaproszeni goście w równie ciekawy sposób opowiadać będą o historii naszego miasta.

XXI Wielkopolska Konferencja Kulturalna w Dobrzycy


3 i 4 czerwca 2016 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy odbyła się XXI Wielkopolska Konferencja Kulturalna
"Członków WTK i delegatów regionalnych stowarzyszeń kultury z całej Wielkopolski powitali: starosta pleszewski Maciej Wasielewski, przewodniczący komisji oświaty i kultury rady powiatu pleszewskiego Zenon Lisiak, zastępca burmistrza Pleszewa Arkadiusz Ptak, zastępca burmistrza Dobrzycy Ewa Wasielewska oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej Kazimierz Balcer.
W pierwszym dniu spotkania podsumowano działalność WTK w latach 2013-2016, rozmawiano o jego zamierzeniach na kolejne trzy lata oraz dokonano wyboru nowych władz.
W drugim dniu odbyła się dyskusja "Tu zaczyna się Polska", w której jako paneliści wystąpili:
- dr Andrzej Szymański, prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego - Chrzest Mieszka I i pierwsze podziały Wielkopolski;
- Janusz Lewandowski, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne - Związki Henryka Sienkiewicza i jego twórczości z Wielkopolską;
- Joanna Wałkowska, Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM - Projekty rewitalizacji zagrożonych wielkopolskich zabytków;
- dr hab. Dominik Paukszta, syn pisarza - Znany i nieznany Eugeniusz Paukszta.

Uczestnicy Konferencji zwiedzali Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz spotkali się z Towarzystwem Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, z którym wymieniali doświadczenia." [Wykorzystano informacje ze strony http://www.wtk.poznan.pl/index.php/1/wtkpoznan] [Zobacz]

XV KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


W kwietniu 62 recytatorów powiatu pleszewskiego wyłonionych podczas eliminacji szkolnych, przystąpiło do odbywającego się po raz piętnasty konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnicy recytowali dowolnie wybrany wiersz i fragment prozy polskiego autora współczesnego.
Laureatami konkursu w klasach I-II zostali:
KRYSTIAN ADAMSKI - SP Lenartowice
IZABELLA DUDKOWIAK - SP nr 1 w Pleszewie
ZOFIA GÓRCZYŃSKA - SP nr 2 w Pleszewie
JULIA KALIŃSKA - SP Kowalew
JAKUB KLACZYŃSKI - SP Tursko
JOANNA SZUKALSKA - SP Kowalew
Laureatami konkursu w klasach III-IV zostali:
ALEKSANDRA BORUSZCZAK - SP Chocz
KAMIL JAKÓBCZAK - SP Lenartowice
KLAUDIA KAŁUŻNA - SP nr 1 w Pleszewie
ZOFIA ŁUCZAK - SP Kuczków
JULIA SZKUDLAREK - SP Kwileń
WERONIKA TYPAŃSKA - SP Żegocin
W kategorii klas V -VI wyróżnione zostały 4 osoby za całość recytacji oraz 2 osoby za recytację prozy. Są to:
JAGODA KAJDANIAK - SP Jedlec
CELESTYNA ŁUCZAK - SP Czermin
DOBRAWA SZYMURA - SP nr 1 w Pleszewie
MAREK WASIEWICZ - SP Żegocin
Za prozę:
KACPER ELIAS - SP nr 1 w Pleszewie
JAKUB KAŹMIERCZAK - SP nr 3 w Pleszewie
Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Dom Kultury w Pleszewie, Urząd Gminy w Czerminie, Urząd Gminy w Gołuchowie.
Organizatorami konkursu było Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Dom Kultury w Pleszewie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pleszewskiego.


Promocja e-booka "Partyzanckie losy Edwarda Błaszczaka - Groma"


We wtorek 12 kwietnia 2016 r. Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne promowało e-book zatytułowany "Partyzanckie losy Edwarda Błaszczaka - Groma" autorstwa Janusza M. Lewandowskiego. W siedzibie Muzeum Regionalnego spotkali się członkowie rodziny Błaszczaków, którzy przybyli z różnych stron naszego kraju, oraz mieszkańcy naszego miasta, także ci znający bohatera z czasów powojennych. W sympatycznej, niemal rodzinnej atmosferze wspominano jednego z najodważniejszych żołnierzy AK i BCh walczących na Zamojszczyźnie w latach 1943-45.
Edward Błaszczak ps. „Grom” (1915-1976) to człowiek związany z naszym miastem i regionem, którego historia życia i działalności partyzanckiej słabo znana jest pleszewianom. O randze jego dokonań może świadczyć pamięć ludności wsi Chmielek, znajdującej się niedaleko Biłgoraja – miejsca najkrwawszych walk polskich grup partyzanckich z oddziałami pacyfikującymi południowo-wschodnie regiony Małopolski (Zamojszczyznę). Mieszkańcy Chmielka wybrali właśnie Edwarda Błaszczaka jako patrona swojej szkoły podstawowej i do dziś kultywują pamięć o tym „odważnym dowódcy i wspaniałym człowieku".
W czasie spotkania autor e-booka opowiedział historię partyzanckich zmagań "Groma" i jego żołnierzy.
Po prezentacji postaci Edwarda Błaszczaka zebrani goście jeszcze długo wspominali ojca, dziadka, wujka, kolegę, człowieka, który dla wielu był wzorem do naśladowania. Autor serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które pomogły w pracy nad "Partyzanckimi losami Edwarda Błaszczaka - Groma".
E-book dostępny jest na stronie internetowej Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego pod adresem
[http://ptk.pleszew.pl/grom.pdf]

„Pleszewianie o swoim mieście i o sobie. Perspektywa międzypokoleniowa” - promocja

Czy liczy się dla nas historia Pleszewa i czy ja w ogóle znamy? Kto jest najbardziej znanym pleszewianinem? Jakie jest najbrzydsze miejsce w mieście? Odpowiedzi m.in. na te pytania znaleźć można w najnowszej publikacji „Pleszewianie o swoim mieście i o sobie. Perspektywa międzypokoleniowa”. Promocja książki odbyła się w ratuszu.
„Pleszewianie o swoim mieście i o sobie. Perspektywa międzypokoleniowa” to kolejne wydawnictwo z cyklu „Wielkopolska dawniej i dziś” pod redakcją Andrzeja Gulczyńskiego. To wyniki badań, które prowadzili w naszym mieście studenci, a opracowali naukowcy z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dr Jacek Bednarski, dr hab. Wojciech Dohnal i prof. Jacek Schmidt sami opowiedzieli o swojej pracy podczas promocji książki w pleszewskim ratuszu w poniedziałek 10 marca. Książka jest efektem przeprowadzenia i analizy ok. 2 tys. ankiet i ok. 400 bezpośrednich rozmów z pleszewianami. – 80 % ankietowanych to ludzie między 35 a 50 rokiem życia, a więc tak zwane pokolenie rodziców – tłumaczy dr Jacek Bednarski, który też z góry przeprosił obecnych na promocji książki seniorów, że i oni nie zostali objęci badaniami. – Ale kiedy mamy mówić o Pleszewie współczesnym, naturalnym wydaje się, że młode pokolenie jest tu najistotniejszym – podkreślał dr Bednarski. [...]
Publikację „Pleszewianie o swoim mieście i o sobie. Perspektywa międzypokoleniowa”, która powstała przy współpracy z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym i pleszewskim muzeum, można nabyć w Muzeum Regionalnym.

[Źródło: http://pleszew.pl]


Najciekawsze polskie filmy 2015, które można było obejrzeć w pleszewskim kinie "Hel"Projekt "Mozart po niemiecku" - czytaj więcejPREZENTACJE PTKWIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY "CZYTAMY BARAŃCZAKA"


W listopadowy wieczór 4 listopada 2015 r. w czytelni naukowej Biblioteki Publicznej w Pleszewie odbyło się szczególne spotkanie poetycko-muzyczne zatytułowane „Czytamy Barańczaka” przygotowane przez  nauczycieli i przyjaciół pleszewskiej „Jedynki” (współorganizator Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne). Spotkanie było szczególne, bo poświęcone najsłynniejszemu z poznańskich poetów, autorowi „Chirurgicznej precyzji”, działaczowi opozycyjnemu, genialnemu tłumaczowi, teoretykowi literackiemu, nauczycielowi akademickiemu, a nade wszystko patronowi całego pokolenia młodych polonistów z lat osiemdziesiątych – Stanisławowi Barańczakowi.

W pleszewskiej bibliotece pojawili się nie tylko dawniejsi studenci polonistyki – miłośnicy poezji zamkniętej w kolejnych tomach nieżyjącego pisarza, ale także ci, którzy po prostu uwielbiają czytać, a książka jest w ich życiu czymś niezbędnym, nieodzownym, niezastąpionym. Wieczór w pleszewskiej bibliotece był okazją, by wspólnie czytać poezję Barańczaka, pokonywać niełatwą materię słów i znaczeń, by odnajdywać w kolejnych wierszach prawdę o świecie i ludziach. Wspomnieniami o Stanisławie Barańczaku dzielili się oraz wprowadzali słuchaczy w tajniki jego poezji poloniści Adam Lis i Janusz M. Lewandowski.

Pomysł spotkania narodził się spontanicznie, w styczniową noc 2015 r., gdy obydwaj panowie wracali z poznańskiego pożegnania poety, który zmarł w ubiegłym roku w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w swym domu niedaleko Bostonu. W czasie tamtego wieczoru Staszka żegnali koledzy z UAM-u, władze miasta, śpiewała Hanna Banaszak i młodzi poznańscy aktorzy. W pleszewskim wspomnieniu o Barańczaku wystąpili gościnnie – Irena Kuczyńska, Elżbieta Mielcarek i Aleksandra Ratajczyk, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pleszewie – Zuzanna Janiszewska i Dominik Dolata oraz nauczyciele „Jedynki” – Hanka Grządzielewska, Ilona Kubiak, Lidia Lewandowska, Sławomira Madalińska, Sławomira Małachowska, Małgorzata Rembiasz, Sylwia Sawada, Danuta Basińska-Szablewska, Violetta Tarka, Dominik Wabiński i Maria Wieczorek. Uroczysty wieczór uświetniła swym śpiewem Małgorzata Konieczna, a akompaniował jej na pianinie i śpiewał Michał Konieczny.

Po koncercie uczestnicy spotkania mogli zabrać do domu karteczki z ulubionymi cytatami z poezji Stanisława Barańczaka oraz porozmawiać przy kawie nie tylko o literaturze.

Organizatorzy serdecznie dziękuję pani dyrektor oraz pracownikom Biblioteki Publicznej w Pleszewie za pomoc w realizacji tego projektu. [Zobacz]


KONCERT MUZYCZNY "CAŁY TEN JAZZ" W MUZEUM REGIONALNYM


W piątek 6 listopada 2015 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się drugi koncert z cyklu „Muzeum pełne muzyki” przygotowanego przez MR i Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. Bohaterem koncertu był tym razem jazz – muzyka, która stała się jednym z symboli XX wieku. W piątkowy wieczór własne kompozycje oraz standardy jazzowe przedstawił zespół JACEK SZWAJ TRIO w składzie: Jacek Szwaj – fortepian, Damian Kostka – bas, Mateusz Brzostowski – perkusja oraz gościnnie Kuba Marciniak – saksofon. [Więcej]

 


PROMOCJA KSIĄŻKI DR. ANDRZEJA SZYMAŃSKIEGO


We wtorek 3 listopada 2015 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja 32 publikacji książkowej wydanej przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, pracy dr. Andrzeja Szymańskiego zatytułowanej "Rzemiosło i przemysł w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku". Ta obszerna praca jest podsumowaniem wielomiesięcznych poszukiwań archiwalnych, których dokonał autor, by przedstawić rozwój gospodarczy i ekonomiczny Wielkopolski w dobie rozbiorowej, gdy nasza dzielnica znalazła się pod panowaniem pruskim.

Pisząc tę pracę, historyk korzystał z wielu pruskich dokumentów znajdujących się w archiwach państwowych. Głównie były to "Indaganda", czyli 82 pytania, z jakimi Prusacy po zajęciu ziem polskich zwrócili się do magistratów 241 miast zabranych wówczas Polsce.  Dokumenty te świadczą o wysokim rozwoju naszego regionu, znacznie wyższego niż innych dzielnic dawnej Rzeczypospolitej.

Omówienie przez autora pracy zagadnienia uzupełnione zostały ponad 50 tabelami i kilkudziesięcioma zestawieniami tabelarycznymi. Dzięki temu "Rzemiosło i przemysł w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku" to kopalnia wiedzy zarówno dla specjalistów, jak i miłośników regionalizmu.

W spotkaniu promocyjnym wzięli udział najbliżsi, współpracownicy dr. Andrzeja Szymańskiego oraz członkowie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, którzy życzyli autorowi dalszych sukcesów naukowych. [Zobacz]


KONKURS RECYTATORSKI "W KRĘGU POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO"


Tegoroczny Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów przebiegał w klimacie poezji Księdza Jana Twardowskiego, z okazji 100. rocznicy jego urodzin.
Do konkursu przystąpiło 24 gimnazjalistów z Białobłot, Broniszewic, Chocza, Dobrzycy, Kowalewa, Taczanowa, Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w Pleszewie, którzy recytowali dwa dowolne wiersze Księdza Jana.
Jury przyznało 6 wyróżnień: Kindze Ferenc z Kowalewa, Tomaszowi Furtakowi i Magdalenie Wróblewskiej z Chocza, Aleksandrze Pinkowskiej i Aleksandrze Spychale z Gimnazjum nr 1 w Pleszewie, Weronice Skałeckiej z Broniszewic.
Laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Dom Kultury w Pleszewie i Urząd Gminy w Czerminie [CYT. ZA WWW.BPPL.PL]


KONCERT PT. "RÓŻNE BARWY MUZYKI" W MUZEUM REGIONALNYM


Owacją na stojąco przyjęty został występ trzech artystek pochodzących z Ziemi Pleszewskiej podczas koncertu pt. „Różne barwy muzyki”, który odbył się w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. W piątkowy wieczór, 9 października wystąpiły: pochodząca z Żegocina sopranistka Katarzyna Zawada oraz pleszewianki – Dagmara Winnowicz na oboju i Maria Rutkowska na fortepianie. Impreza była pierwszym z trzech koncertów zorganizowanych w ramach projektu pn. „Muzeum pełne muzyki” realizowanego przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego. Kolejne koncerty zaplanowano na 6 listopada (koncert pt. „Cały ten jazz”) i 5 grudnia (koncert w ramach XII Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego). Już dziś serdecznie zapraszamy! [Więcej]


POGADANKA O "GROMIE" W MUZEUM REGIONALNYM21 października 2015 r. uczniowie klas III Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie wzięli udział w pogadance w ramach zajęć regionalnych na temat działalności człowieka związanego z naszym miastem Edwarda Błaszczaka "Groma". Spotkanie to jest także jednym z etapów projektu edukacyjnego - realizowanego wspólnie z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym oraz Muzeum Regionalnym, "Dwa wieki Wielkopolski". W ramach tego projektu uczniowie poznają tradycje naszego regionu oraz działalność ludzi tworzących jego historię.
Edward Błaszczak przed II wojną światową mieszkał w Broniszewicach, uczęszczał do pleszewskiego gimnazjum i liceum, służył w 70 Pułku Piechoty. W czasie kampanii wrześniowej walczył w bitwie nad Bzurą, a następnie na Zamojszczyźnie. Tutaj dał się poznać jako jeden z najlepszych i najodważniejszych dowódców partyzanckich. Do historii przeszły akcje, w których uczestniczyli "Grom" i jego żołnierze. Po wojnie został aresztowany i skazany na karę więzienia za działalność wymierzoną przeciwko władzy komunistycznej.
Historię Edwarda Błaszczaka "Groma" przedstawił uczniom dyrektor "Jedynki" - Janusz Lewandowski, który zilustrował swą opowieść zdjęciami i mapami. Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują dyrektorowi Muzeum Regionalnego - p. Adamowi Staszakowi za udostępnienie pomieszczeń swojej placówki. [
Więcej]


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PLESZEWSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO


24 kwietnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew odbyło się walne zgromadzenie członków Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, które działa w naszym mieście już od 35 lat. W swym wystąpieniu dotychczasowy prezes PTK Andrzej Szymański podsumowała ostatni okres działalności organizacji, odwołując się także często do ludzi i ich inicjatyw aktywnie działających w minionych latach. Minutą ciszy uczczono zmarłych członków PTK: Czesław Gulczyńskiego, Mieczysława Piekuta, Bonifacego Wróblewskiego, Alicję Sobkowiak i Jarosława Szczotkiewicza.
W swym przemówieniu prezes A. Szymański omówił działania statutowe oraz podziękował ludziom szczególnie aktywnie działającym w naszym stowarzyszeniu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożyła przewodnicząca tej komisji Pani Bożena Giezek i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PTK.
Zebrani na sali członkowie PTK jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, po czym rozpoczęła się dyskusja dotycząca kierunków działań na rok 2015 i następne.
W trakcie walnego zgromadzenia wybrano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Elżbieta Mielcarek przedstawiła na koniec projekt uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, zawierający wnioski z dyskusji. Zebrani jednogłośnie uchwałę przyjęli jako obowiązującą.


PROJEKT "MUZEUM NA KÓŁKACH" W PLESZEWIE - RELACJA


Młodzież w "muzeum na kółkach"

"Budujemy sztetl" - warsztaty dla najmłodszych

Poznajemy żydowski świat - warsztaty

Specjały kuchni żydowskiej


Debata historyczna pt. „Sąsiedzi” (O stosunkach polsko-żydowskich w XX w.) w „Jedynce”


Jedną z imprez towarzyszących projektowi „Muzeum na kółkach” była debata zorganizowana przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne pt. „Sąsiedzi” (O stosunkach polsko-żydowskich w XX w.). Odbyła się ona 7 maja 2015 r. w auli Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Moderatorem dyskusji o wspólnej historii Polaków i Żydów, trudnych relacjach w okresie II Rzeczypospolitej, a przede wszystkim w czasie II wojny światowej i ich skutkach dla dzisiejszych społeczeństw był Janusz M. Lewandowski – dyrektor pleszewskiej „Jedynki”, który zaproponował jako punkt wyjściowy lekturę i refleksję na esejem Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”. W auli szkolnej zjawili się nauczyciele historii, pracownicy muzeów, a także ludzie szczególnie zainteresowani  relacjami między narodami zamieszkującymi dawniejszą Polskę.  W dyskusji omówiono problemy dotyczące współistnienia i przenikania się kultur, relacji polsko-żydowskich w czasach zaborów, zjawiskach społeczno-politycznych charakterystycznych dla międzywojnia, poruszono również sprawy związane z naszym miastem i regionem – historią pleszewskich Żydów. Rozmówcy nie mogli nie odnieść się do problemu Holokaustu i jego konsekwencji także dla współczesnych Żydów i Polaków. Zastanawiano się ponadto nad sprawą edukacji młodego pokolenia i przekazywania młodzieży wiedzy o wspólnej przeszłości.

Uczestnicy debaty: Izabella Kowańska, Danuta Basińska-Szablewska, Piotr Chmielewski, Marek Jaeger, Małgorzata i Andrzej Kubiakowie, Janusz M. Lewandowski, Adam Lis, Adam Staszak, Andrzej Szymański. [Zobacz]


Z historii społeczności żydowskiej w Pleszewie w XIX i XX w.


Elijahu Guttmacher

(ur. 15 sierpnia 1796 lub 1795 w Borku, zm. 1874 w Grodzisku Wielkopolskim) – cadyk, rabin w Pleszewie i Grodzisku Wielkopolskim, prekursor syjonizmu

Aron Heppner

(ur. 22 lipca 1865 w Pleszewie - zm. 23 grudnia 1938 we Wrocławiu) - żydowski i niemiecki judaista i historyk

Samuel Heimann Kottek

(ur. 19 listopada 1860 w Pleszewie - zm. 27 grudnia 1912 w Bad Homburg) - rabin i historyk

Siegfried Grzymisch

 (ur. 4 sierpnia 1875 w Pleszewie - zm. 1944 w Auschwitz) - rabin w Bruschal


Czytaj: J. Biernaczyk, Sylwetki Żydów pochodzących z Pleszewa... "Rocznik Pleszewski 2012, s. 84-93Publicystyka Teodora Jeske-Choińskiego


W ubiegłym roku minęła 160 rocznica urodzin Teodora Jeske Choińskiego - intelektualisty, pisarza i historyka, publicysty konserwatywnego, krytyka teatralnego i literackiego, jednego z czołowych teoretyków i propagatorów antysemityzmu w Polsce na początku XX wieku, który pochodził z Pleszewa (był synem urzędnika sądowego Fryderyka Jeskego i Franciszki z d. Choińskiej). Z tej okazji portal Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego przypomniał artykuł Sz. Gulczyńskiego pt. "Teodor Jeske czy Choiński?" opublikowany pierwotnie w "Roczniku Pleszewskim" z 2004 r. Dziś wracamy do publicystyki Jeske-Choińskiego i prezentujemy trzy teksty: "Dokąd żydzi dążą?" (1918), "Moralność naukowa" (1911) oraz "Walka Lutra z katolicyzmem" (1920).

[jml]

 

Gdzie leży granica poświęcenia? Jaki jest sens walki do końca? Kogo można nazwać bohaterem, a kogo tchórzem? - prof. J.Eisler
Najciekawsze polskie filmy 2014, które można było obejrzeć w pleszewskim kinie "Hel"

REPERTUAR KINA "HEL"


DWA WIEKI WIELKOPOLSKI - PRELEKCJA DLA GIMNAZJALISTÓWKONKURS RECYTATORSKI dla szkół podstawowych


19 maja 2015 r. w auli Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie odbyła się prelekcja dr. Andrzeja Szymańskiego dla uczniów Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie pt. "Wielkopolska od drugiej połowy XVIII w.". Prelekcja ta zainaugurowała realizację projektu edukacyjnego "Dwa wieki Wielkopolski", który przygotowany został przez nauczycieli szkoły przy współudziale Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, Muzeum regionalnego w Pleszewie i ZHP. W ramach projektu uczniowie poznawać będą dzieje i współczesność Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ziemi pleszewskiej. Zaplanowano m.in. rajdy, wycieczki szlakiem ziemiaństwa wielkopolskiego, happeningi z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, prelekcje i warsztaty historyczne. Na szczególną uwagę zasługuje projekt opracowania e-booka pt. "Pleszewianki. Z albumu mojej prababci".  Czas realizacji projektu - maj 2015 r. - maj 2016 r.

15 i 22 kwietnia, 77 uczniów ze szkół podstawowych powiatu pleszewskiego przystąpiło do konkursu recytatorskiego w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnicy recytowali wiersze Jana Brzechwy oraz fragmenty prozy Małgorzaty Musierowicz.
Laureatami konkursu w klasach I-II zostali:
NELLY GRALA - SP nr 3 w Pleszewie
ALEKS MAKOWIECKI - SP nr 3 w Pleszewie
ZOFIA PAWŁOWSKA - SP Lenartowice
SZYMON SUTY - SP nr 2 w Pleszewie
WERONIKA TYPAŃSKA - SP Żegocin
Laureatami konkursu w klasach V-VI zostali:
ZUZANNA JANISZEWSKA SP nr 1 w Pleszewie
NIKOLA LASECKA SP nr 3 w Pleszewie
INEZ MATECKA - SP Żegocin
JULIA RAZIK - SP Tursko
AGNIESZKA SIECIŃSKA SP Sowina Błotna
NATALIA TOMCZAK SP nr 3 w Pleszewie
ŁUKASZ WŁOSIK SP nr 1 w Pleszewie
Z uwagi na wyrównany poziom w klasach III-IV nie wyłoniono laureatów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Dom Kultury w Pleszewie, Urząd Gminy w Czerminie, Urząd Gminy w Gołuchowie i Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne.


PRZED BURZĄ. CZYM ŻYLI PLESZEWIACY W OSTATNICH MIESIĄCACH PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ?


"Trudno dziś powiedzieć, o czym myślał Stanisław Jaworski – ostatni przedwojenny burmistrz Pleszewa, gdy w piękny niedzielny dzień 1 stycznia 1939 r. wracał po sumie z kościoła farnego. Może o niedawnych świętach Bożego Narodzenia, może o powitaniu Nowego Roku na spotkaniu w gronie rodziny i przyjaciół, a może o kolejnych obowiązkach związanych ze sprawowanym urzędem – wyborach do Rady Miejskiej, które odbyły się w niedzielę 18 grudnia, wyznaczonej na 20 stycznia pierwszej sesji Rady Miejskiej czy też pomocy zimowej dla najuboższych i walce z nadal wysokim bezrobociem. Przed burmistrzem było niemało spraw do załatwienia, choć wiedział iż czasu jest coraz mniej, bo jego kadencja właśnie się kończyła [...] Musiał mieć jednak świadomość, że czasy są niespokojne, wokół Polski zaciska się coraz bardziej pierścień niepewności, a na horyzoncie widać czarne chmury. Społeczeństwo pleszewskie – jak wszyscy Polacy – nasłuchiwało z dużym zainteresowaniem i niepokojem wiadomości o anschlussie Austrii, aneksji Czechosłowacji, wojnie domowej w Hiszpanii, zdając sobie sprawę, że prędzej czy później trzeba będzie stanąć w obronie Rzeczypospolitej.
Gdy pod nogami skrzył się puszysty śnieg i wszędzie czuć było jeszcze atmosferę świętowania, mimo wszystko nikomu nie przyszło do głowy, iż już niebawem ten sielski klimat małego prowincjonalnego miasteczka w Wielkopolsce ktoś będzie chciał zburzyć, zniszczyć to wszystko, co z takim trudem i mozołem lokalna społeczność budowała przez ostatnie dwa dziesięciolecia. [...]"

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ, CZYM ŻYLI PLESZEWIACY W OSTATNICH MIESIĄCACH PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ, KLIKNIJ TUTAJ.


Muzeum na kółkach zawita

do Pleszewa!DRUGIE ŻYCIE "IDY" (W PLESZEWSKIM

KINIE "HEL")


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Pleszew oraz Muzeum Regionalnym w Pleszewie zaprasza do obejrzenia projektu „Muzeum na kółkach”. Nowoczesna ekspozycja połączona z bogatym programem edukacyjnym w telegraficznym skrócie przybliży historię tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej w Polsce. Projekt do 2016 roku odwiedzi 47 miejscowości.
W dniach 4-6 maja 2015 Muzeum będzie gościć w Pleszewie!
Projekt ma na celu przypomnieć o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej na przestrzeni tysiąca lat. Przez wieki Polska była najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia umysłowego, religijnego i kulturalnego. Żydzi stanowili 10 procent ludności Polski. Pleszew to ważny punkt na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Pierwsi Żydzi pojawili się na terenie Pleszewa w XVI wieku. Były to jednak pojedyncze osoby. Początki stałego osadnictwa żydowskiego (na przedmieściu Malinie) to dopiero początek XIX wieku. W okresie międzywojennym w Pleszewie zostało zaledwie kilkudziesięciu Żydów. Pozostali wyjechali do Niemiec. W drugiej połowie października 1939 r. Żydzi pleszewscy wywiezieni zostali przez Niemców do Szymanowic nad Prosną. Nigdy już do Pleszewa nie powrócili. Więcej o historii żydowskiego Pleszewa można przeczytać w Rocznikach Pleszewskich 2006, 2009, 2012 i 2013.
W Pleszewie będzie można zobaczyć „Muzeum na kółkach” na Rynku Miasta. Podczas naszej wizyty koordynatorzy lokalni przygotowali specjalny program wydarzeń towarzyszących naszej wizycie: quest „Ocalić od zapomnienia. Śladami pleszewskich Żydów”, wypieki kuchni żydowskiej oraz wykłady „Żydzi w historii miasta Pleszewa” i „Napisy i epitafia na macewach z pleszewskiego kirkutu”. Zainteresowanym czytelnikom polecamy artykuł zamieszczony w "Roczniku Pleszewskim" z 2009 autorstwa Rafała Witkowskiego z Instytutu Historii UAM pt.
"
UWaG KILKa O DZIEJaCh GMINy żyDOWSKIEJ W PLESZEWIE".

"Ida” Pawła Pawlikowskiego przeszła tryumfalnie przez wiele krajów i poważnych festiwali filmowy (w Toronto i w Londynie, na Warszawskim Festiwalu Filmowym i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni), zdobywając cały worek nagród i wyróżnień, spotykając się z aplauzem widowni i krytyki. W końcu twórcy filmu otrzymali nominację do Złotych Globów i najbardziej prestiżową nagrodę amerykańskiego przemysłu filmowego – Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Ten skromny obraz, całkowicie nakręcony w Polsce i polską ekipę, doceniono przede wszystkim za wspaniałe czarno-białe zdjęcia, klimatyczną muzykę, doskonałe aktorstwo (Agata Kulesza powoli staje się bezkonkurencyjna w naszym rynku), subtelne penetrowanie uczuć bohaterek oraz odwagę, takt i wyważenie w poruszaniu trudnych relacji polsko-żydowskich. „Ida” po niebywałych sukcesach wróciła także do pleszewskiego kina „Hel”, prezentowana będzie także w telewizji publicznej.
W przededniu kolejnej dyskusji, jaka niewątpliwie nas czeka, warto powiedzieć kilka słów o samym filmie i jego recepcji. [...]
[Czytaj więcej]


NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH


1 marca obchodzony jest w całym kraju NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, święto ku czci tych wszystkich, którzy w latach 1944 - 1963 walczyli - w imię wartości patriotycznych - o wolną i niepodległą Polskę, ofiar komunistycznego systemu zniewolenia. Historia „Groma”, "Błyska", "Zapory", "Uskoka", "Łupaszki" i im podobnych to opowieść o ludziach próbujących włączyć się w główny nurt życia społeczno-politycznego, rozpocząć nową, powojenną działalność, a którzy potraktowani zostali jak przestępcy, zbrodniarze, element wywrotowy, „maruderzy andersowscy”, „zaplute karły reakcji”. Żołnierze Niezłomni należą do tych, którzy w „wolnej” Polsce żyli w poczuciu krzywdy, braku wdzięczności za lata poświęceń, przelaną krew i odniesione rany. Polska Ludowa – zbudowana na zupełnie innych niż patriotyczne wartościach – czyniła bohaterami „utrwalaczy władzy ludowej”, promując konformizm, uległość, a nawet działania zbrodnicze. Nagradzała m.in. za  maltretowanie byłych członków AK, BCh i NSZ oraz zbrodnie sądowe dokonywane w majestacie ówczesnego prawa. Na stronie PTK publikujemy teksty o konspiracji niepodległościowej zamieszczone w książce "Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963", pod redakcją Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Sierchuły. Jak piszą autorzy i wydawcy "publikację przekazujemy bezpłatnie, jako nasz społeczny wkład w upamiętnienie dziejów Niezłomnych, a przede wszystkim w przywracanie ich do społecznej świadomości. Książkę można rozpowszechniać dopiero od obchodów święta Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”, oczywiście bez dalszego ograniczenia czasowego. Wyrażamy zgodę na dowolną wielkość jej nakładu. Również od czasu rozpoczęcia tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” może zostać zamieszczona na stronie internetowej miasta, biblioteki, ośrodka kultury, szkoły, środowiska społecznego, tj. od 19 lutego, wówczas odbędzie się otwierająca obchody konferencja w Warszawie.
Prace związane z tą książką były prowadzone społecznie. Dlatego przewidujemy aby wydrukowane przez państwa książki były udostępniane bezpłatnie. Zachęcamy i proponujemy, aby w miarę możliwości przekazywać po jednym egzemplarzu wydanej przez Państwa książki do okolicznych bibliotek". Książkę tę polecamy także dlatego, iż jednym z współautorów jest członek PTK Maciej Grzesiński.
[Czytaj]


70. ROCZNICA WYZWOLENIA NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCHStanisław Bródka – To był człowiek… człowiek, mimo numerów 136102, 80559, 15535 Halina Hellonowa - Wspomnienia z więzień i obozów...


27 stycznia 1945 r. żołnierze 100 Lwowskiej Dywizji Piechoty Armii Czerwonej, którą dowodził generał-major Fiodor Krasawin, wkroczyli do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, wyzwalając około 7,5 tysiąca znajdujących się tam więźniów. Tak zakończyła się historia największej "fabryki śmierci", jaką stworzyli hitlerowcy na terenach Europy. Obecnie historycy, za Franciszkiem Piperem, oceniają, że ogółem do obozu trafiło co najmniej 1,3 miliona osób, w tym: 1,1 mln Żydów, do 150 tysięcy Polaków, 23 tysiące Romów i ponad 30 tysięcy osób innych narodowości. W sumie zginęło w obozie ponad 1,1 mln ludzi. Auschwitz był częścią wielkiej machiny ludobójstwa, której celem była eksterminacja ludności podbitych krajów europejskich, a przede wszystkim narodu żydowskiego. W KL w Stutthofie, Treblince, Sobiborze, Majdanku, jak również w obozach znajdujących się w Niemczech i innych krajach więziono i mordowano inteligencję, kler, działaczy ruchu oporu oraz żołnierzy, którym nie przyznano praw kombatanckich (m.in. część powstańców warszawskich). Jednym z więźniów Auschwitz oraz obozów Buchenwald i Ravensbrück był Stanisław Bródka - nauczyciel pleszewskiego Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica, społecznik, autor publikacji o historii ziemi pleszewskiej, członek Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Jego sylwetkę kreśli obecny prezes PTK dr Andrzej Szymański w artykule, który ukazał się w "Roczniku Pleszewski" w 2011. [Czytaj] Obozowe wspomnienia St. Bródki opublikowane zostały także w książce wydanej przez PTK w 1997 r. [Czytaj]

Miała nieco ponad 40 lat, męża i troje dzieci, brała udział w działalności konspiracyjnej (przede wszystkim w tajnym nauczaniu dzieci i młodzieży), gdy 26 maja 1944 roku został aresztowana przez hitlerowców, przewieziona do więzienia w Tomaszowie Mazowieckim, bestialsko torturowana, a potem wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Portal PTK przypomina postać warszawianki, nauczycielki (w okresie powojennym mieszkającej i pracującej w Pleszewie), odważnej kobiety - Haliny Hellonowej, która gehennę lagru opisała we wspomnieniach opublikowanych w książce wydanej w 1997 r. przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne pt. "Wspomnienia z więzień i obozów (1939 - 1945)". [Czytaj więcej]


Poznań i Wielkopolska żegnają Stanisława Barańczaka

7 stycznia 2015 r. w hallu Collegium Maius UAM w Poznaniu mieszkańcy miasta i całej Wielkopolski (także z Pleszewa) spotkali się, by uroczyście pożegnać Stanisława Barańczaka - wybitnego poetę, wykładowcę uniwersyteckiego i znakomitego tłumacza pisarzy anglojęzycznych, który zmarł w Stanach Zjednoczonych po długiej i ciężkiej chorobie 26 grudnia ubiegłego roku. Poetę żegnali m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i rektor UAM prof. Bronisław Marciniak a także bliscy przyjaciele, współpracownicy, dawni studenci i miłośnicy jego twórczości.
Zebrani spotkali się przede wszystkim, by wspólnie czytać jego wiersze, a także wspominać poznański okres życia i twórczości poety. Wiersze Stanisława Barańczaka interpretowali oficjele, wykładowcy akademiccy, aktor Teatru Ósmego Dnia, ale również studenci i uczniowie poznańskiego "Marcinka". Twórczość Stanisława Barańczaka zaprezentowana została ponadto w formie wokalno-muzycznej przez Hannę Banaszak, Julię Rybakowską, Jarosława Elisa i Jacka Skowrońskiego. W hallu Collegium Maius każdy uczestnik spotkania mógł umieścić wybrany wiersz z bogatego dorobku Barańczaka na specjalnie przygotowanej ścianie. Jednym z utworów, który wybrzmiał w środowy wieczór, był wiersz "Od Knasta". W utworze tym poeta powraca do lat dziecinnych i wspomnień o cukierni należącej do rodziny Knastów, której członkiem jest - mieszkający w Pleszewie - lekarz Andrzej Knast.
Animator imprezy prof. Piotr Śliwiński z Instytutu Filologii Polskiej UAM poinformował, iż władze miasta i UAM ustanowiły nagrodę literacką, której patronem będzie Stanisław Barańczak, a otrzymywać ją będą młodzi literaci. List intencyjny w sprawie ustanowienia nagrody podpisali w środę prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i rektor UAM prof. Bronisław Marciniak. Nagrody zostaną wręczone po raz pierwszy w maju, podczas festiwalu Poznań Poetów.
Dla wielu uczestników uroczystość była także okazją do spotkania dawno niewidzianych kolegów i snucia wspomnień z okresu studenckiego.
[Czytaj S. Barańczak, Od Knasta]

Zasłużeni dla Pleszewa - ci, co odeszli

Alicja Sobkowiak Bolesław Dalaszyński Jarosław Szczotkiewicz Czesław Gulczyński

"Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego 25 lat później" - wieczór filmowy w kinie "Hel"

10 grudnia 1989 r. państwowa telewizja zaprezentowała swoim widzom pierwszą część niezwykłego cyklu filmowego zatytułowaną "Dekalog, 1" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. W kolejne niedzielne wieczory widzowie mieli okazję oglądać następne filmy luźno inspirowane przykazaniami zawartymi w Dekalogu. Cały cykl stał się od razu wielkim wydarzeniem kulturalnym i odskocznią do dalszej kariery reżysera i jego najbliższych współpracowników: scenarzysty Krzysztofa Piesiewicza oraz kompozytora Zbigniewa Preisnera. W 25-lecie premiery telewizyjnej cyklu DKF "Stopklatka", Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne przygotowały 17 grudnia 2014 r.w kinie "Hel" wieczór filmowy pt. "Dekalog K. Kieślowskiego 25 lat później". Zuzanna Musielak-Rybak i Janusz Lewandowski zaprezentowali jeden z najbardziej znanych filmów Kieślowskiego pt. "Krótki film o miłości" (w wersji telewizyjnej wyświetlany jako "Dekalog, 6") oraz animowali dyskusję klubową, w której uczestniczyli zarówno młodzi, jak i starsi widzowie.

Agnieszka Słupianek o swojej wsi. Promocja książki o Brzeziu

W piątek 12 grudnia 2014 r. w gościnnych murach Muzeum Regionalnego w Pleszewie odbyła się promocja książki młodej mieszkanki Brzezia - Agnieszki Słupianek. Książka ta jest jej pracą magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Michała Jarneckiego w Zakładzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM w Poznaniu z siedzibą w Kaliszu. Jest to już 32. pozycja w długiej tradycji wydawniczej Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Pierwsza z nich - autorstwa Ewy Szpunt nosiła tytuł "Tradycje czytelnicze Pleszewa w 35-lecie miejskiej biblioteki publicznej", a ukazała się w 1986 r. Od tamtego czasu PTK wydaje co roku książki poświęcone historii naszego regionu napisane przez znanych lokalnych historyków i ludzi interesujących się dziejami naszego regionu.
W piątkowy wieczór Muzeum Regionalne gościło nie tylko autorkę monografii, ale także jej najbliższych oraz mieszkańców wsi Brzezie, którzy przyczynili się do powstania tej książki. Wydawnictwo sfinansował UMiG w Pleszewie.
[Zobacz]

Młodzi pleszewianie w podróży

"Chińskie zdjęcia Dominika Dudy"

"Blog podróżniczy Oktawii Gorzeńskiej (Kuczyńskiej)"

"Oko na Maroko, czyli Mikołaj Lewandowski w Marrakechu"

"Tomasza Cichego wędrówki z aparatem"

 

Dominika Cieślak – pleszewianka, absolwentka SP2 i LO im. St. Staszica w Pleszewie. Ukończyła pedagogikę na UAM w Poznaniu. Dwukrotnie odwiedziła Boliwię. Od roku pracuje w domu dla dziewcząt w Cochabamba.
"Mija już ponad rok mojego pobytu w Boliwii. Chyba więc powinnam już się przyzwyczaić trochę do tego kraju. I rzeczywiście, jakoś wszystko mniej mnie już dziwi niż za pierwszym razem. Nie dziwi mnie już tak bardzo to, że kiedy jedziemy z 25 dziewczynek z naszego domu dziecka do kina, to mimo że podjeżdża pełny autobus linii H, to i tak się do niego mieścimy, chociaż niektórzy pasażerowie stoją po lewej stronie siedzenia kierowcy i gdzie tylko się da (a da się w takich miejscach, że człowiek naprawdę by się nie spodziewał). Nie dziwi mnie już też zbytnio to, że żeby wsiąść do takiego autobusu, to wystarczy zamachać ręką, a żeby z niego wysiąść, trzeba oznajmić kierowcy „Będę wysiadać na rogu”. Nie dziwi mnie, że tym autobusem jadą z nami kurczaki (choć w niektórych widać wyraźnie naklejki ze znakiem mówiącym o zakazie przewozu drobiu środkami transportu publicznego). Całkiem normalne wydaje mi się też wyprzedzanie chodnikiem…"
[Czytaj] [Foto1] [Foto2]

Nazywa się Dominik Duda. Ma 23 lata, urodził się i wychował w Pleszewie. Był najlepszym uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie w swoim roczniku 2007. Humanista o wielkich zdolnościach językowych. Studiuje sinologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie pracuje jako lektor w szkole English Consul w Kaliszu. Od kilku miesięcy mieszka w Kunming, prowincja Yunnan w Chinach, gdzie studiuje w ramach  stypendium rządu chińskiego. Portal Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego publikuje "chińskie" zdjęcia Dominika Dudy. [Zobacz]


"Poznajemy twórczość Karola Wojtyły - świętego Jana Pawła II" - konkurs recytatorski

Poezja i proza Jana Pawła II była tematem konkursu recytatorskiego zorganizowanego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.

Organizatorami konkursu byli: Kuratorium Oświaty-Delegatura w Kaliszu, Dom Kultury w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew.

Jury konkursowe wyróżniło równorzędnymi nagrodami pięć recytatorek. Wyróżnienie otrzymały uczennice: Olga Kaźmierska z Gimnazjum nr 1 w Pleszewie, Wiktoria Pankowiak z Dobrzycy, Anna Półtorak z Broniszewic, Jessica Rybacka z Gimnazjum nr 2 w Pleszewie i Magdalena Wróblewska z Chocza. Uczestnicy i laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 


11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości Zmarł Czesław Gulczyński - wieloletni działacz Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego


  11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – jest okazją do uczczenia  wysiłków kilku pokoleń Polaków zmierzających do wydźwignięcia naszego państwa z niewoli, w jaką popadło ono w samym końcu XVIII w., a której nie udało się przezwyciężyć ani dzięki kolejnym zrywom powstańczym, ani dzięki działalności Aleksandra Wielopolskiego, ani poznańskich organiczników. Jest okazją do emocjonalnego przeżywania historii poprzez msze za ojczyznę, marsze,  parady, okolicznościowe biegi, koncerty. Także gromadzenie się pod znakami naszej wspólnoty – godłem, biało-czerwoną. Źle by było jednak pozostać na poziomie uczuciowości tylko, bez próby przemyślenia tego wszystkiego, co zdarzyło się pomiędzy 1914 i 1919 rokiem, a co miało wielki wpływ na kształtowanie się i późniejsze dzieje II Rzeczpospolitej. Listopadowy wieczór daje nam okazję, by snuć refleksję nad wizjami związanymi z różnymi nurtami politycznymi oraz ludźmi, którzy owe nurty tworzyli. Jest okazją do przemyślenia roli Józefa Piłsudskiego i jego Legionów, Romana Dmowskiego i endecji, Paderewskiego i Witosa oraz dziesiątek tysięcy bezimiennych dziś bohaterów narodowej pracy.

  11 listopada uczy nas, iż Polski patriotyzm nie może sprowadzać się do apologii powstańczych klęsk, nie w katastrofach narodowych – choćby i były nawet najpiękniejsze – jest siła i wzór do naśladowania.  Polacy wcale nie są stworzeni do pięknego umierania za swą ojczyznę, lecz – nade wszystko, do budowania, tworzenia, odnoszenia sukcesów. Osiągną rzeczy najwspanialsze, wzniosą się na szczyty, gdy tylko nie zapomną, że prawdziwa historia jest mistrzynią prawdziwej polityki, fałszywa patronuje natomiast polityce prowadzącej na manowce. Gdy nie dadzą się otumanić całej rzeszy „uczuciowców, utopistów i nastrojowców”, którzy zwykli mawiać, iż „Polak rodził się na ‘ziemi mogił i krzyżów’, z wszczepioną już od dzieciństwa ideą walki, zemsty, nienawiści, z poczuciem krzywdy i pragnieniem wolności. Pragnienie to najszczytniejsze ze wszystkich, lecz konsekwencje jego w naszych warunkach i na naszym terenie – często doprowadzały do samobójczego błędnego koła.”

   Polacy umieją tworzyć, czego dowiedli w listopadzie 1918 r., w sierpniu 1980 r. i w czerwcu 1989. I niech właśnie te trzy daty staną się na zawsze punktami, do których odnosić się będziemy, ucząc nasze dzieci patriotyzmu.

(jamlew)

Portal Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego proponuje do dyskusji tekst Tomasza Nałęcza, Niepodległość, czyli koło historii wstrzymane na chwilę. [Czytaj] [Kalendarium niepodległości 1914-1919]

3 listopada 2014 r. w wieku 87 lat zmarł Czesław Gulczyński - wieloletni działacz Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, prezes chóru "Harmonia", pracownik pleszewskiego "Spomaszu". Za aktywną pracę społeczną wyróżniono go m. in: odznaką Za zasługi dla rozwoju Miasta i Gminy Pleszew, tytułem Zasłużonego Działacza Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej i Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"Czesław Gulczyński urodził się 23 maja 1927 roku w Kościanie, jako drugi syn Marii i Józefa Gulczyńskich. Jego matka (z domu Ławniczak) była z wykształcenia guwernantką. Ojciec wraz z żoną prowadził skład towarów krótkich, dziś powiedzielibyśmy sklep z bielizną damską i męską oraz artykułami pasmanteryjnymi. Po niespełna roku od urodzenia syna Czesława państwo Gulczyńscy przeprowadzili się do Pleszewa, gdzie zamieszkali w kamienicy przy Rynku 5. W 1934 roku Czesław Gulczyński rozpoczął swoją edukację w Szkole Powszechnej Męskiej im. Jana Kasprowicza w Pleszewie (dziś Zespół Szkół Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty). Po wybuchu II wojny światowej nie mógł kontynuować nauki. Jednak od 1 listopada 1939 roku do 28 września 1940 roku uczestniczył w tajnym nauczaniu, prowadzonym przez nauczyciela Szkoły Powszechnej nr 1 z okresu przedwojennego, Stefana Szczepańskiego. W czasie wojny, 11 sierpnia 1940 roku, zmarł przedwcześnie ojciec Czesława. Jesienią tego roku rodzina zmuszona została do opuszczenia własnej nieruchomości i przesiedlona do domu państwa Błaszczaków przy Schiller Strasse 3n (obecnie ulica Targowa). Po wojnie Czesław Gulczyński kontynuował edukację w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie (do czerwca 1946 roku), a następnie w Liceum Handlowym w Ostrowie Wielkopolskim (1946 – 1948). Po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuował naukę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) na Wydziale Rachunkowości Bankowej. W 1952 roku, po ukończeniu I stopnia studiów, rozpoczął pracę w Pleszewskiej Fabryce Aparatury Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ”. 30 kwietnia 1960 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii z najwyższą notą. W latach 1973 – 1981 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych we wspomnianej fabryce, aż do przejścia z dniem 1 stycznia 1982 roku na emeryturę". (Na zdjęciu: Cz. Gulczyński - pierwszy z prawej).

[Czytaj więcej] [Cz. Gulczyński, 80 lat działalności artystycznej i społecznej chóru męskiego "Harmonia"]


Podsumowanie projektu "70 Pułk Piechoty w 75. rocznicę bitwy nad Bzurą"

15 października 2014 r. uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pleszewie wzięli udział w wycieczce "Szlakiem 70 Pułku Piechoty". Wyjazd ten był zwieńczeniem półrocznej pracy w ramach projektu "70 Pułk Piechoty w 75. rocznicę bitwy nad Bzurą", który realizowany był w pleszewskiej "Jedynce", a jego celem było przybliżenie uczniom historii sławnego pułku. Partnerami szkoły były: Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, 13 Drużyna ZHP im. 70 Pułku Piechoty (przy ZSP1 w Pleszewie) oraz Grupa Rekonstrukcyjna im. 70 Pułku Piechoty i Muzeum Regionalne w Pleszewie. W czasie wycieczki "Szlakiem 70 Pułku Piechoty" pleszewska młodzież zwiedziła Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Ważnym punktem było zwiedzanie cmentarza wojskowego, na którym znajdują się szczątki żołnierzy z pleszewskiego 70 Pułku Piechoty.
 
[Czytaj więcej] [A. Szymański, Z dziejów 70 Pułku Piechoty. Pleszew 1990]

 

Z aparatem po ziemi pleszewskiej - Tomasz Cichy

19 września 2014 r. w pleszewskim Muzeum Regionalnym odbył się wernisaż 28-letniego Tomasza Cichego - pleszewianina, którego pasją jest fotografowanie starych opuszczonych miejsc oraz poznawanie historii i ludzi z nimi związanych. Wyszukiwanie tego typu obiektów oraz uwiecznianie ich aparatem nosi nazwę urban exploration. Strona internetowa ptk.pleszew.pl proponuje Państwu próbkę umiejętności Tomasza Cichego. Zdjęcia przedstawiają dawny dwór w Korzkwach, który został zbudowany w 1911 r. dla Artura Szenica - pierwszego starosty pleszewskiego w odrodzonej Rzeczpospolitej.

[Zobacz] [Więcej na profilu T. Cichego na Facebooku]


Artur Szenic i jego rodzina

 

O rodzinie Szeniców i Arturze Szenicu - właścicielu dworu w Korzkwach, pierwszym staroście pleszewskim w wolnej Polsce pisał Dominik Wabiński

w pracy zbiorowej pt. "Groby i sylwetki ziemian z powiatu pleszewskiego". Dobrzyca 2011, s. 129-142.


Najciekawsza książka o tematyce historycznej'2014

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

poleca najciekawsze książki o tematyce historycznej 2014 r.

 • Piotr Zychowicz, Opcja niemiecka. Poznań 2014.

 • Aleksandra Richie, Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Warszawa 2014.

 • Jerzy Mirecki, Dzieci'44. Warszawa 2014.

 • Jerzy Eisler, Siedmiu wspaniałych. Warszawa 2014.

 • Paweł Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-45. Poznań 2014 (wznowienie)

 • Adam Cyra, Rotmistrz Witold Pilecki. Ochotnik do Auschwitz. Warszawa 2014.

 • Jan Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty. Poznań 2014.

 • Nechama Tec, Opór. Walka Żydów i Polaków z niemieckim terrorem. Poznań 2014.

 • 63 dni życia i walki. Oprac. zbiorowe. Lesko 2014.

 • Emil Marat, Michał Wójcik, Made in Poland. Warszawa 2014.

 • Tadeusz Płużański, Lista oprawców, Warszawa 2014

 • Zbigniew Wawer, Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego. Warszawa 2009.

 • Tadeusz Klimaszewski, Verbrennungs Komando Warschau. Warszawa 1960.

 • Bogdan Urbankowski, Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg. Poznań 2014.

 • Tadeusz A. Kisielewski, Janczarzy Berlinga. Poznań 2014.

 • Mariusz Bechta, Pogrom czy odwet? Poznań 2014.

 • Charles Glass, Dezerterzy. Poznań 2014.

 • Grzegorz Motyka, Na białych Polaków obława, Kraków 2014


Pleszewianie w bitwie o Monte Cassino

W 2014 r. przypada 70 rocznica zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Weszła ona do historii nie tylko Polski, ale wszystkich krajów, które brały w niej udział . Bitwa ta, zwana także bitwą o Rzym, uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. Po 70 latach o tej krwawej bitwie i pleszewianach w niej uczestniczących opowiadała uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie w czasie spotkania z okazji Święta Niepodległości Danuta Basińska-Szablewska, członek zarządu Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, córka żołnierza 2. Korpusu Polskiego walczącego na Zachodzie Kazimierza Basińskiego. [Więcej] [Danuta Basińska-Szablewska: Z ziemi pleszewskiej pod Monte Cassino. Pleszew 1998]

Debata historyczna PTK pt. "Bić się czy nie bić?"

25 września 201 4 r. w auli Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie obyła się debata historyczna pod tytułem "Bić się czy nie bić?" Jej organizatorem było Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne oraz Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Spotkanie poświęcone było dyskusji wokół głośnych w ostatnim czasie książek Piotra Zychowicza ("Pakt Ribbentrop-Beck", "Obłęd 44") oraz Rafała Ziemkiewicza "Jakie piękne samobójstwo". Uczestnicy debaty odnieśli się także do tekstu Janusza M. Lewandowskiego "Nigdy więcej Westerplatte" opublikowanego na stronie PTK. W gorącej atmosferze pleszewscy historycy, poloniści i zaproszeni goście zastanawiali się nad sensem i konsekwencjami powstań narodowych, sojuszami Polski w ostatnich dwóch wiekach naszych dziejów, charakterem narodowym determinującym postępowanie polityków, żołnierzy a także zwykłych członków naszej wspólnoty. Ważnym wątkiem dyskusji była próba odpowiedzi na pytanie: W jaki uczyć historii? Szczególnie wiele miejsca poświęcono Powstaniu Warszawskiemu, jego przyczynom, przebiegowi, konsekwencjom oraz jego obrazowi prezentowanemu w mediach.

W debacie uczestniczyli: Danuta Basińska-Szablewska, Izabella Kowańska, Iwona Wochna-Frąszczak, Piotr Chmielewski, Maciej Grzesiński, Grzegorz Jenerowicz, Sebastian Kończak, Jacek Król, Adam Lis, Adam Staszak, Andrzej Szymański, Dominik Wabiński, Janusz Waliszewski, Eugeniusz Zawada. Prowadzącym był Janusz M. Lewandowski.


Wyjazdowe zebranie zarządu PTK w zamku w Gołuchowie
23 września 2014 r. odbyło się kolejne zebranie zarządu PTK. Tym razem gościliśmy w oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, który znajduje się w gołuchowskim zamku. Gospodarzem spotkania była p. Paulina Vogt-Wawrzyniak - od roku kierownik oddziału. W pierwszej części spotkania p. Paulina przedstawiła zebranym projekt edukacyjny pt. "Muzeum utracone". Następnie oprowadziła gości po niektórych salach i zakątkach zamku, zwracając uwagę na szczegóły, na które nie patrzymy w trakcie zwiedzania wnętrz i zgromadzonych zbiorów. W drugiej części spotkania, prowadzonej przez prezesa dr. Andrzeja Szymańskiego, podsumowano tegoroczne działania, przede wszystkim sesję popularnonaukową "Jan Paweł II - człowiek, który zmienił świat", zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie oraz nadanie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej. W trakcie uroczystości w Sowinie Błotnej dr Andrzej Szymański przedstawił zebranym postać jednego z najodważniejszych żołnierzy polskich czasów II wojny światowej. Janusz Lewandowski poinformował o najbliższych planach PTK - debacie historycznej pt. "Bić się czy nie bić?" (25.09.2014 r.) oraz sesji filmowej "O Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego" (12.2014 r.). Na zakończenie spotkania Edward Karnicki podkreślił znaczenia kompleksu pałacowego w Gołuchowie dla krzewienia kultury ekologicznej. [Foto] [Zobacz wirtualne muzeum w Gołuchowie] [Zobacz zdjęcia W. Nawrockiego - Gołuchowskie detale]

Nadanie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej Zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie


1 września 2014 r. w Sowinie Błotnej odbyła się uroczystość nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej, w której uczestniczyli także członkowie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Patronem szkoły został jeden z najodważniejszych żołnierzy polskich czasów II wojny światowej, członek wojskowych organizacji konspiracyjnych, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, autor raportu o sytuacji więźniów tegoż obozu, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz 2 korpusu Wojska Polskiego na Zachodzie. Po wojnie powrócił on do kraju i rozpoczął działalność konspiracyjną. Aresztowany przez służby bezpieczeństwa, okrutnie przesłuchiwany, oskarżony o działalność przeciwko państwu polskiemu do końca pozostał wierny swym ideałom. Osądzony w 1948 r., zabity został strzałem w tył głowy 25 maja 1948 r. o godz. 21.30. Ciało potajemnie pogrzebano prawdopodobnie na tzw. „Łączce”, dziś kwatera „Ł” cmentarza Powązkowskiego.
Dopiero we wrześniu 1990 r. Sąd Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego towarzyszy, ukazał niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków, uwypuklił patriotyczną postawę skazanych w tym procesie.
W lipcu 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński w uznaniu zasług Witolda Pileckiego i jego oddania sprawom ojczyzny odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.

Sylwetkę rotmistrza Witolda Pileckiego przedstawił w - jak zwykle - interesujący sposób prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Andrzej Szymański. Dokonał on również w imieniu Towarzystwa wpisu do Księgi Pamiątkowej.

{Więcej o bohaterze na stronie www] [Zobacz relację z uroczystości] [Gra szkolna - Żołnierze Wyklęci] [Zobacz relację z I Wielkopolskiego Rajdu Szlakiem Żołnierzy Wyklętych]

W sobotę i niedzielę 14-15 czerwca 2014 r. odbył się kolejny Zjazd absolwentów pleszewskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Tradycyjnie w komitecie organizacyjnym zjazdu aktywnie działali członkowie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego - prezes Andrzej Szymański i skarbnik Ewa Szpunt. W tym roku świętowano 95-lecie powstania szkoły polskiej, która swą siedzibę ma w budynku przy ul. Poznańskiej. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, którą odprawił biskup łowicki Andrzej Dziuba. Z Fary absolwenci Staszica oraz zaproszeni goście przeszli do Domu Parafialnego, gdzie odbyła się część oficjalna. Potem przemaszerowano do budynku szkoły, gdzie odsłonięto tablicę z nazwiskami dyrektorów oraz otwarto w auli wystawę uczniów i absolwentów prezentującą ich osiągnięcia, talenty oraz umiejętności. Największą atrakcją dla absolwentów były - jak zwykle - spotkania w klasach oraz piknik grillowy i wieczór wspomnień. W niedzielę uczestnicy Zjazdu nadal mogli zwiedzić wystawy osiągnięć absolwentów w auli szkolnej, a na zakończenie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica. [Zobacz także na stronie pleszew.naszemiasto.pl]


Sesja popularnonaukowa "Jan Paweł II - człowiek, który zmienił świat"
23 kwietnia o godz. 17 w auli Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie odbyła się sesja popularnonaukowa "Jan Paweł II - człowiek, który zmienił świat", która zorganizowana została przez ZSP nr 1 w Pleszewie, Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. Spotkanie to było jednym z punktów obchodów w Pleszewie uroczystości kanonizacji Jana Pawła II. Prelegentami w czasie sesji byli: dr Andrzej Szymański - "Jan Paweł II i historia", ks. prałat Henryk Szymiec - "Zmiany w Kościele w czasie pontyfikatu Jana Pawła II" oraz Janusz M. Lewandowski - "Jan Paweł II a media". W trakcie spotkania zaprezentowano także materiały filmowe przedstawiające pontyfikat papieża-Polaka. Sesji popularnonaukowej towarzyszyła wystawa "Jan Paweł II - obywatel Pleszewa". Po zakończeniu części oficjalnej uczestniczy mogli wymienić swe opinie w czasie spotkania towarzyskiego przy kawie. [Foto]

 Pleszewianie w przededniu kanonizacji Jana Pawła II

 

Autor:

ks. Henryk Szymiec

Błogosławiony

Jan Paweł II a pleszewianie

 

Autor:

Andrzej Szymański

Znaczenie kultu
Jana Pawła II dla Polaków

 "Jak sądzono Jezusa z Nazaretu i Pawła z Tarsu. Rzymski proces karny wczesnego cesarstwa"

W czwartek 10 kwietnia br. godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład Łukasza Jaroszewskiego pt. "Jak sądzono Jezusa z Nazaretu i Pawła z Tarsu. Rzymski proces karny wczesnego cesarstwa" zorganizowany przez MR oraz Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. Prelegent, który na co dzień jest prawnikiem, od dawna fascynuje się historią i kulturą starożytnego Rzymu. W czwartkowe popołudnie w interesujący sposób próbował zrekonstruować przebieg procesów przed sądami żydowskim i rzymskim w pierwszych latach naszej ery. Prelegent skoncentrował się na analizie Pisma św. jako głównego źródła wiedzy na temat procesu Jezusa, odwołał się także do historii procesu św. Pawła (Szawła z Tarsu). Omówił również sposoby wykonywania kary śmierci w ówczesnych czasach.

Z dziejów 70 Pułku Piechoty - prelekcja dr. Andrzeja Szymańskiego w ZSP nr 1 w Pleszewie Promocja książki "Pleszewianie o swoim mieście i o sobie"


Kolejnym etapem projektu edukacyjnego "70 Pułk Piechoty w 75 rocznicę bitwy nad Bzurą", który realizowany jest w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, była prelekcja dr. Andrzeja Szymańskiego pt. "Z dziejów 70 Pułku Piechoty - udział pułku w wojnie obronnej 1939 r." Na prelekcji obecni byli uczniowie najstarszych klas Gimnazjum nr 1 w Pleszewie, które nosi imię właśnie 70 pp. Dr Szymański w sposób niezwykle plastyczny przybliżył młodzieży trudną, ale chwalebną drogę pleszewskich żołnierzy, której zwieńczeniem była bohaterska walka w bitwie nad Bzurą. Wykorzystując dostępne środki multimedialne przedstawił kolejne fazy największej i najbardziej krwawej bitwy polskiego września 1939 r. Po prelekcji młodzież wychodziła zafascynowana sposobem prezentacji zagadnień historycznych prezentowanych przez p. A. Szymańskiego. [Zobacz]

10 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i gminy Pleszew odbyła się kolejna promocja książki "Pleszewianie o swoim mieście i sobie", której współwydawcą jest Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. Autorami tej publikacji są trzej pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM: dr Jacek Bednarski, dr hab. Wojciech Dohnal i prof. dr hab. Jacek Schmidt.

W trakcie spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z najważniejszymi wnioskami, które wynikają z przeprowadzonych przez studentów UAM w Poznaniu ankiet dotyczących postrzegania przez mieszkańców Pleszewa swojego miasta, jego historii i współczesności. Jak wynika z przeprowadzonych badań, pleszewianie czują się nadal związani z Wielkopolską w dawnym jej kształcie, tzn. czują łączność z Poznaniem jako centrum kulturowym regionu. W świadomości mieszkańców rzeka Prosna ciągle dzieli, a nie łączy Wielkopolskę. Statystyczny pleszewianin żyje dniem dzisiejszym, raczej rzadko sięga do informacji o historii regionalnej. Często jest dumny ze swego rodzinnego miasta, choć żyje w zupełnie innym miejscu w kraju lub za granicą. Wiele innych informacji możemy poznać w książce, która dostępna jest w MR w Pleszewie.


Otwarcie wystawy - "Z historii 70 Pułku Piechoty" w pleszewskiej "Jedynce"

Działalność II konspiracji niepodległościowej na Ziemi Pleszewskiej

10 marca 2014 r. w auli Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie otwarta została wystawa "Z historii 70 Pułku Piechoty" przygotowana przez autora książek oraz popularyzatora wiedzy o tej jednostce Michała Kaczmarka przy współpracy Izabeli Kowańskiej i Dominika Wabińskiego. Wystawa ta zainaugurowała realizację projektu "70 Pułk Piechoty w 75. rocznicę bitwy nad Bzurą", który przygotowany został przez ZSP nr 1 w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, 13 Drużynę Harcerską ZHP we współpracy z Grupą rekonstrukcyjną 70 Pułku Piechoty i Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Celem tego projektu - obejmującego różnorodne działania skierowane do młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum - jest poszerzanie wiedzy uczniów o patronie, prezentowanie nieznanych epizodów z naszej historii regionalnej oraz rozwijanie postaw patriotycznych.
Na wystawę w pleszewskiej "Jedynce" zaproszone zostały delegacje dyrektorów, nauczycieli i przede wszystkim uczniów wszystkich szkół z terenu miasta i gminy Pleszew. Mogli oni obejrzeć film dokumentalny o bitwie nad Bzurą, posłuchać bardzo interesującej prelekcji o udziale naszego pułku w największej bitwie kampanii wrześniowej 1939 r., zobaczyć pełne umundurowanie i wyposażenie ówczesnego żołnierza. Wśród eksponatów znalazło się wiele unikatowych zdjęć, dokumentów oraz innych artefaktów zgromadzonych przez p. Michała przez wiele lat. Wystawa będzie czynna przez cały najbliższy tydzień.
[Zobacz]

"Zagadnienie działalności podziemia antykomunistycznego na terenie Wielkopolski, a tym bardziej naszego regionu jest tematem słabo znanym. Żołnierze wyklęci – dziś tym mianem określa się żołnierzy, którzy po wkroczeniu Sowietów do Polski podjęli z nimi walkę o niepodległą Polskę. Żołnierze wyklęci to zapomniany okres dziejów w naszej historii, jakże jednak pięknej historii. Byli oni zwalczani przez władze komunistyczne i aparat bezpieczeństwa, nazywani bandytami i reakcjonistami, oskarżani o kolaborację, wszystko po to, aby w oczach społeczeństwa stali się zwykłymi „bandytami”. Wielu żołnierzy zostało zdradzonych i w efekcie zabitych. Ci, co przeżyli, stali się niewygodnymi ofiarami totalitarnego systemu." Serwis ptk.pleszew.pl przypomina Państwu tekst pleszewskiego historyka, członka PTK, Macieja Grzesińskiego pt. "Działalność II konspiracji niepodległościowej na Ziemi Pleszewskiej", który ukazał się w Roczniku Pleszewskim w 2009 r. oraz Eugeniusza Małeckiego, „…bo nie wydali oddziału w ręce UB” (losy Antoniego Małeckiego i jego dzieci), tamże 2010. [Czytaj] [Czytaj]


[Archiwum PTK]


Zobacz także stronę internetową poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu!


     


 

 [Strona główna] [Info] [Nowości] [Historia] [Kalendarium PTK] [XXV-lecie PTK] [Bal U Prezesa] [Wydawnictwa]

[Kalendarium Pleszewa] [Wycieczka po Pleszewie] [Publikacje członków PTK] [Czytelnia PTK][E-books][Multimedia]


   
 

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne

 
   

 

 

Copyright © 2012-2020 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. All rights reserved.

Pomysł i wykonanie Janusz M. Lewandowski